Kakve su nam zdravstvene usluge

Agencija Global Market Solutions od 1. kolovoza do 11. listopada ove godine provela je cjelovito mjerenje i istraživanje pružanja usluga u zdravstvenim centrima u BiH. Mjerenja su provedena na Kliničkim centrima, bolnicama, domovima zdravlja i ambulantama obiteljske medicine. Na svakoj od posjećenih lokacija mjerilo se pet elementa dobre usluge: izgled zdravstvenog centra, pozdrav i pristup liječnika, ljubaznost liječnika, stručnost i završni pozdrav. Na kongresu Međunarodnog saveza liječničkih društava u Ženevi 1948. godine ustanovljena je konačna zakletva koja se danas koristi, Ženevska zakletva.

“U trenutku kada stupam među članove liječničke profesije, svečano obećavam  kako ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoje ću zvanje obavljati savjesno i dostojanstveno. Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojega pacijenta. Poštovat ću tajne onog tko mi se povjeri. Održavat ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije liječničkog zvanja. Moje kolege bit će mi braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Ovo obećavam svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast.”

Zenica sa najlošijom uslugom

Prema dobivenim rezultatima Zenica svojim građanima pruža najlošiju uslugu i to u mjeri od 67.64%, a iza nje se nalazi Distrikt Brčko sa 69.23% i Sarajevo sa  70.88%. Najbolje usluge zdravstva svojim sugrađanima pruža grad Banja Luka čija se razina kvalitete usluge mjeri sa 77.29%. Razina usluge u kliničkim centrima Sarajevo, Banja Luka i Tuzla svakako nije dovoljna i ne pruža dovoljno kvalitetnu uslugu svojim građanima, a događa se i da greškom doktori utvrde dijagnozu što kod građanja izaziva paniku i nerovozu. Slučaj u KBC Banja Luka gdje je doktor utvrdio tumor hipofize, a pri tome nije izvršio dodatne preglede i konsulatacije. Na njegovu grešku je uočio doktor kojeg je pacijent angažirao u privatnom aranžamanu i gdje se začudio na nalaze i zaključke koje je doktor donio u KBC Banja Luka. Ako početak zakletve kaže  “U trenutku kada stupam među članove liječničke profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti…” zašto onda doktor KBC Tuzla s odjela stomatologije je svoju humanost ostavio po strani i dozvolio da djevojčica 100%-tni invalid, cerebralne paralize, čeka više od pola sata u čekaonici u trenutku kada nije bilo pacijenata u sobi stomatologa.

Očekujte neočekivano

Lokalni domovi zdravlja trebaju više biti na usluzi građana i svako poštivati etička načela i pokazati svoju humanost na koju su položili zakletvu. Pa tako nemojte se iznenaditi ako posjetite dom zdravlja u Tuzli, liječnika opće prakse zbog ospica, gdje nakon kucanja i pozdrava doktor ništa ne odgovori, jer je bio zauzet čitanjem novina i gdje nakon 10 minuta stajanja ponudi pacijentu da sjedne. Isto tako ukoliko vam u Bihaću zatreba ginekolog, te se obratite ženskom dispanzeru, spremite se da pored velikih bolova koje trenutno doživljavate, doživite još veću psihičku bol. Pa tako da doktori umjesto da vam pomognu u vašem bolu oni uživaju u guštu kave 20 minuta, a da vi pri tome molite i uvjeravate ih kako imate bolove.

Je li Hipokratova zakletva danas relevantna?

Pitanje na koje bi većina nas htjelo odgovor. Jasan odgovor svakako možete dobiti ako posjetite opću bolnicu u Mostaru pa umjesto popravljenog zuba kod stomatologa dobijete nesnosne gnojne infekcije i još pri tome završite sedam dana na odjelu facijalne kirurgije. “Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojega pacijenta..” onda svakako ako se obratite doktoru ambulante obiteljske medicine u Brčkom dobit ćete odgovor koji će zasjeniti dio iz spomenute zakletve. Naime pacijent nakon što se obratio doktoru kako ima jake glavobolje u predjelu sinusa, dobio je odgovor “Voljela bih da sam veterinar, da ne moram raditi s ljudima.”

Rezultate istraživanje možete pogledati u našoj knjižnici
(
Poslovni portal)