Lokalne vijesti

Kako je radio još uvijek aktualni saziv Općinskog vijeća Vitez

Redakcija portala viteški.ba obratila se Općinskom vijeću i Općini Vitez sa zahtjevom za analizu rada Općinskoga vijeća Vitez u protekle četiri godine kako bi čitatelje informirali o svim važnim aspektima rada Općinskog vijeća i samih vijećnika.

Držimo, kako je odgovorno i važno da javnost ima detaljne informacije o radu svih izabranih dužnosnika koji su i plaćeni iz proračunskih sredstava. Analizom dostavljenog službenog materijala, zapisnika sa svih sjednica, dolazimo kako su vijećnici Nikola Šarić (HDZ BIH) i Mujo Trako (SDA) bili najaktivniji po osnovu vijećničkih pitanja, sudjelovanja u pojedinačnim raspravama i upućenim prijedlozima i inicijativama. U ukupnom zbiru tri pobrojane stavke Trako je uzeo riječ 106 puta te na taj način sudjelovao u radu vijeća, a Šarić 88 puta.

Općinsko vijeće Općine Vitez je konstituirano na sjednici održanoj dana 30. studenog 2016. godine nakon provedbe rezultata Lokalnih izbora u BiH koji su održani 2. listopada 2016. godine. Na navedenoj sjednici, nakon što je Općinsko izborno povjerenstvo predstavilo izvješće o rezultatima izbora na području Općine Vitez, izvršeno je davanje svečane prisege kojim su izabrani općinski vijećnici preuzeli dužnost. Na prijedlog Kluba vijećnika SDA, za predsjednika Općinskog vijeća, jednoglasnom potporom izabran je Hidajet Sivro.

U radu Općinskog vijeća u ovom mandatnom razdoblju održane su ukupno 24 redovite, 1 konstituirajuća i 4 svečane sjednice (povodom Dana općine). Ukupno je u cijelom mandatu razmatrano 357 točaka dnevnog reda, od čega 141 odluka, 32 rješenja, 29 zaključaka, 47 izvješća, 39 informacija, 43 plana i programa i 12 drugih materijala.

Analizu rada općinskih vijećnika u ukupnom kapacitetu, moguće je predstaviti na sljedeći način.

Ukupno je postavljeno 389 vijećničkih pitanja, 269 individualna sudjelovanja vijećnika u raspravama po točkama dnevnog rada, upućeno 269 prijedloga/inicijativa i 18 zahtjeva za dostavu različitih dokumentarnih materijala (izvješća, programa, analiza, informacija i slično).

U nastavku će biti predstavljena individualna aktivnost općinskih vijećnika kroz 4 prethodno navedene kategorije rada, kako slijedi:

1. Postavljena vijećnička pitanja:

(1) Stjepan Petrović (HDZ BiH) – 48 pitanja,

(2) Nikola Šarić (HDZ BiH) – 42 pitanja,

(3) Nerman Ramić (SDA) – 41 pitanje,

(4) Mujo Trako (SDA) – 32 pitanja,

(5) Almin Jašarević (SDA) – 24 pitanja,

(6) Mirnes Livnjak (SDA) – 20 pitanja,

(7) Ranko Križanović (HDZ BiH) – 19 pitanja,

(8) Olga Krezić (HDZ BiH) – 19 pitanja,

(9) Muamer Đidić (SDA) – 18 pitanja,

(10) Vanja Papić (HDZ BiH) – 17 pitanja,

Ostali vijećnici imali su manje pitanja.

2. Sudjelovanje u pojedinačnim raspravama:

(1) Hidajet Sivro (SDA) – 49 rasprava,

(2) Mujo Trako (SDA) – 43 rasprave,

(3) Nerman Ramić (SDA) – 19 rasprava,

(4) Stjepan Petrović (HDZ BiH) – 15 rasprava,

(5) Nikola Šarić (HDZ BiH) – 14 rasprava,

(6) Anto Matić (HDZ BiH) – 13 rasprava,

(7) Olga Krezić (HDZ BiH) – 12 rasprava,

(8) Ranko Križanović (HDZ BiH) – 11 rasprava,

(9) Marina Alilović (HDZ BiH) – 11 rasprava,

(10) Vanja Papić (HDZ BiH) – 10 rasprava.

Ostali vijećnici imali su manje rasprava.

3. Upućeni prijedlozi/inicijative:

(1) Nikola Šarić (HDZ BiH) – 32 prijedloga,

(2) Mujo Trako (SDA) – 31 prijedlog,

(3) Hidajet Sivro (SDA) – 28 prijedloga,

(4) Stjepan Petrović (HDZ BiH) – 23 prijedloga,

(5) Dragan Lekić (SDP BiH) – 17 prijedloga,

(6) Nerman Ramić (SDA) – 11 prijedloga,

(7) Olga Krezić (HDZ BiH) – 8 prijedloga,

(8) Anto Matić (HDZ BiH) – 8 prijedloga,

(9) Marina Alilović (HDZ BiH) – 7 prijedloga,

(10) Vanja Papić (HDZ BiH) – 7 prijedloga,

(11) Ilhana Zolota (SDA) – 7 prijedloga.

Ostali vijećnici su imali manje prijedloga.

U pogledu prijedloga/inicijativa radnih tijela Općinskog vijeća koje čine upravo vijećnici, stanje je sljedeće:

(1) Povjerenstvo za proračun – 38 prijedloga,

(2) Povjerenstvo za propise – 2 prijedloga,

(3) Povjerenstvo za kapitalna ulaganja – 1 prijedlog.

Napomena:

(1) Vijećnik Danijel Vrebac je zamjena za vijećnika Antu Matići u OV nisu proveli puni mandat.

(2) Vijećnik Stipo Lujić je zamjena za vijećnika Jasnu Babić i u OV nisu proveli puni mandat.

(3) Vijećnica Tamara Vujinović je zamjena za vijećnika Dragana Lekići u OV nisu proveli puni mandat.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend