Kako će se tretirati ulazni PDV na neplaćene fakture?

Izmjene i dopune Zakona o PDV-u, u kojem poslodavci traže da se PDV plaća posljednjeg dana u mjesecu, a ne desetog u mjesecu, kao što je sada slučaj, ako budu usvojene, postavlja se pitanje kako će tretirati ulazni PDV na neplaćene fakture.

U suštini, poslodavci traže, uz pomjeranje roka plaćanja PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu i plaćanje poreza po naplati fakture za male porezne obveznike te mogućnost ukidanja prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena.

Trenutno je u praksi da ako izdate fakturu s PDV-om, dužni ste prijaviti taj PDV i platiti ga državi, bez obzira na to kada će vaš klijent platiti fakturu. Na primjer, ako ste izdali fakturu u junu, PDV biste trebali prijaviti i platiti u skladu s poreznim rokovima, bez obzira na to što klijent fakturu možda plati tek u julu ili kasnije.

Kada su u pitanju neplaćene fakture, to znači da prodavač nije primio plaćanje za robu ili usluge koje je pružio. PDV se mora prijaviti i platiti na temelju izdanih faktura, bez obzira na to jesu li one plaćene ili ne. To znači da prodavač mora prijaviti PDV na izdanim fakturama u periodu kada su izdane, čak i ako nije primio novac za te transakcije.

Važno je napomenuti da neplaćeni iznos neće otići poreznim vlastima samo zato što kupac nije platio fakturu. PDV koji je prodavač prijavio na neplaćenoj fakturi ostaje u poreznim evidencijama prodavača. To znači da prodavač mora platiti PDV državi uprkos tome što nije primio novac od kupca.

U osnovi, porez na dodanu vrijednost (PDV) je porez na promet dobara i usluga, a ne na naplatu tih dobara i usluga. Bez obzira na to je li faktura plaćena ili ne, PDV se, prema trenutnom Zakonu o PDV-u, i dalje mora prijaviti i platiti nadležnim poreznim vlastima.

Zakon o PDV-u će se danas naći pred zastupnicima Zastupničkog Doma Parlamenta BiH. Ostaje da vidimo da li će predložene izmjene dobiti potrebnu podršku, ili ne.