Lokalne vijesti

Kadrić: Naišli smo na razumijevanje vlasti u KSB

Studentski centar Sarajevo očekuje da bi KSB uskoro trebalo da počne s izmirivanjem dugovanja na ime subvencioniranja smještaja i ishrane studenata s tog područja u proteklom periodu i prihvati odluku o realiziranju tih obaveza za naredne akademske godine.

“Naišli smo na razumijevanje aktuelne Vlade u SBK-u da ćemo riješiti pitanje izvršnih sudskih presuda”, kazao je Feni direktor Centra Emir Kadrić. Navodi da su nadležni organi SBK-a nedavno u to uvjerili i studentsku delegaciju, a odluka o tome trebalo bi da bude donesena na sutrašnjoj sjednici Vlade SBK-a. Precizira da je nadležnim organima u SBK-u predložen otplatni plan, a pritom su oslobođeni zateznih kamata koje su velike i na koje Centar ima pravo na osnovu sudske presude. Inače, na snazi je sudska presuda o prinudnoj naplati sredstava od SBK-a u iznosu od oko 1.500.000 KM, a izmirivanjem tih obaveza bilo bi omogućeno da Studentski centar izmiri svoja dugovanja za energente. “U svemu tome raduje me činjenica da Studentski centar, Vlada i resorno ministarstvo KS-a nikad studentima iz SBK-a nisu zabranili korištenja usluga, a novac će već doći,” ističe Kadrić. Izvršna sudska presuda postoji i u slučaju HNK-a koji na ime istih obaveza duguje oko 170.000 KM, što sa zateznim kamatama iznosi oko 200.000 KM, a Kadrić navodi da zasad nema naznaka rješenja tog problema. Po njegovim riječima, Studentski centar trenutno ukupno potražuje oko tri i po miliona KM, a isti taj iznos Centar duguje dobavljačima. Direktor Kadrić ističe da je do početka nove akademske godine, za prijem studenata, potrebno pripremiti objekte, koji su u lošem stanju. “Hitno se, zajedno s osnivačem, moraju iznaći rješenja za dodatna novčana sredstva za sanaciju. U posebno lošem stanju su krovovi, elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije i grijanje te potrošna oprema koja je dotrajala. Potrebno je obnavljanje i opreme za restoran koji radi po principu HACCP-a i podrazumijeva moderniju opremu. Mi to ne možemo uraditi iz tekućih sredstava jer ih nemamo,” kaže. Studentski centar Sarajevo primit će, u akademskoj 2012./2013. godini, 1.650 studenata Univerziteta u Sarajevu na smještaj i ishranu u studentske domove prema jedinstvenim kriterijima koji važe za sve studente koji apliciraju na konkurs. Ove godine planiran je i prijem 250 studenata po principu samofinanciranja. Studenti starijih godina koji su primljeni po konkursu, obavezni su  do početka novembra dostaviti potvrdu o upisu na fakultet za novu akademsku godinu radi reguliranja ostvarenog prava. 
(Fena)

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend