JP EPBiH: Naknada za obnovljive izvore energije obaveza za sve kupce

Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju jediničnih iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije za 2013. godinu („Sl. novine F BIH“, broj: 95/13 od 29.11.2013. godine). Odlukom je propisana obaveza plaćanja naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracijskih postrojenja od strane svih kupaca električne energije, a kao dodatak na cijenu električne energije.

Primjenom Odluke osiguravaju se finansijska sredstva koja nisu prihod elektroprivreda. Sredstva će biti korištena za plaćanje dijela obaveza proisteklih na osnovu Ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracijskih postrojenja po garantovanim, odnosno poticajnim, otkupnim cijenama. Na osnovu ove  Odluke, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo će na računima za električnu energiju od 01.12.2013. godine, obračunati i kao posebnu stavku naznačiti iznos ukupne naknade za podsticanje. Ukupna naknada predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje električne energije u kWh.

 

Jedinični iznosi ovih naknada utvrđeni su Odlukom i iznose:
– 0,001  KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 0,4 kV;
– 0,001   KM/kWh za kategoriju kupaca javna rasvjeta;
– 0,0008 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 10 kV;
– 0,0007 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 35 kV;
– 0,0005 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 110 kV i više.

Napominje se da se ova naknada već obračunavala u periodu od 01.05.2011. do 13.01.2013.godine, nakon čega je zbog harmonizacije propisa bila privremeno obustavljena.

(seebiz.net)