Vijesti iz BiH

Još uvijek nema ništa od izjednačavanja cijena rominga u BiH s cijenama u Evropi

Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) Predrag Kovač je na press konferenciji u Sarajevu, sumirao rezultate rada u protekle dvije godine od kada je on na toj poziciji. Govorio je o romingu, digitalizaciji, cijenama usluga fiksne i mobilne telefonije, te uvođenju četvrte generacije mobilne telefonije.

 

“U ovom periodu aktuelna je i cijena rominga, pri čemu bi roming i za korisnike u BiH bio iste cijene kao i za sve korisnike u Evropi. Bilo je najavljeno da će novi paketi cijena krenuti od 1. jula, međutim, od toga nema ništa. Razgovori su nastavljeni i očekujemo da će u narednom periodu i ovaj proces biti završen tako da cijene za sve korisnike usluga iz BiH budu uglavnom ili iste kao i za sve stanovnike Evrope, s tim da i RAK i BiH mora voditi računa da se radi o velikim investicijama i da pri tom ne smijemo donijeti odluke koje će ići na uštrb samo naših telekom operatera”, naveo je Kovač.

Kazao je da je izjednačena cijena poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama sa cijenom poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži, koja vrijedi za sve postpaid i prepaid pakete.

Kao rezultat, cijene su niže od šest do 30 posto, u zavisnosti od telekom operatora i paketa usluga koji se nudi.

Naveo je i to da je osigurano da trajanje računa za prepaid korisnike nakon nadopune iznosom od 10.00 KM i više mora vrijediti najmanje 90 dana.

“Na osnovu Sporazuma o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama između BiH, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije, potpisanog u septembru 2014., samo nakon prve faze primjene, cijene odlaznih poziva bile su niže za 70 do 80 posto, cijene dolaznih poziva (prepaid/postpaid) su bile niže za 79 do 90 posto, dok je prosječna cijena poslane SMS poruke bila smanjena za 50 do 72 posto”, naveo je Kovač.

Dodao je da je cijena prenosa podataka značajno pala, te da je oko 90 posto niža od 1. jula 2017. u odnosu na period prije početka primjene sporazuma.

Kovač navodi da su kreirani povoljniji uslovi i u fiksnoj telefoniji, uprkos činjenici da je stepen korištenosti 21 posto. Obavezivanjem telekom operatora da uspostave i graničnu cijenu za pozive iz fiksne mreže prema drugim mobilnim mrežama, cijene su smanjene.

“Kada sam preuzeo ovu dužnost, izjavio sam da ćemo detaljnije pratiti poštovanje regulatornih pravila i propisa, što je i učinjeno. Kao rezultat, u području emitovanja izrečene su 154 izvršne mjere, od čega je 67 novčanih kazni, u ukupnom iznosu od 448.000,00 KM”, kazao je generalni direktor RAK-a.

U području telekomunikacija izrečene su ukupno 73 izvršne mjere, od čega je pet novčanih kazni, u ukupnom iznosu od 114.000,00 KM.

Napomenuo je da sredstva koja se naplate od novčanih kazni nikada nisu bila korištena za finansiranje Agencije, već su uvijek uplaćivana u budžet institucija BiH.

Po njegovim riječima, oduzeto je ukupno osam dozvola: pet opštih dozvola za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije i tri dozvole za televizijsko emitovanje, od čega jednu za televiziju koja vrši emitovanje putem zemaljske radiodifuzije i dvije dozvole za televizijsko emitovanje koje se vrši putem drugih elektronskih komunikacionih mreža.

Kao aktuelnu temu pomenuo je i multiplex, odnosno digitalno emitovanje u BiH.

Kazao je da su javnim servisima dodijeljeni MULTIPLEX A i MULTIPLEX B. Testno emitovanje ide na području Kozare, odnosno Banja Luke, Sarajeva i Mostara.

“Odbor sistema javnih emitera BiH nije donio odluku, odnosno nije formirao tijelo koje će upravljati multiplexom u BiH. Radi se o MULTIPLEX-ima A i B. RAK je pripremio čak i dozvolu za multiplex operatora, ne samo MULTIPLEX A i B nego i svih ostalih multiplex operatera”, kazao je Kovač.

Napomenuo je da je RAK, u pregovorima s ostalim regulatorima iz Evrope, obezbijedila da BiH ima šest multiplexa.

Kovač je govorio i o dodjeli dozvole za četvrtu generaciju mobilne telefonije, navodeći da je nakon urađenih analiza RAK proslijedio prijedlog odluke prema Ministarstvu komunikacija i transporta BiH.

“Po našim saznanjima trenutno se čeka mišljenje entitetskih ministarstava na predloženu odluku za dodjelu dozvole telekom operatorima, da se i u BiH primijeni četvrta generacija mobilne telefonije”, naveo je Kovač.

(Business magazin)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend