Vijesti iz BiH

Još nema trajnih rodnih listova

Iako je početkom svibnja ove godine na snagu stupio novi Zakon o matičnim knjigama Federacije kojim se određuje da su izvodi iz matičnih knjiga neograničenog roka trajanja, građani još ne mogu dobiti takve dokumente.

 

Iz nekoliko općina koje smo kontaktirali kazali su nam da su spremni za izdavanje takvih izvoda, ali da će to biti moguće tek kada se dosesu podzakonski akti koji bi precizirali izgled, sadržaj, način zaštite, te tehniku izrade i tiskanja obrazaca. To mora donijeti Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) koje je nadležni organ. Kako saznajemo oko 70- 80 posto podataka matičnih ureda u FBiH je već prebačeno u elektronsku formu, a ostatak će se završiti u skorije vrijeme. Podsjetimo, Zakon o matičnim knjigama regulira izdavanje rodnog, vjenčanog lista, te uvjerenja o smrti kao i potvrdu o državljanstvu, a jedna od njegovih najvećih novina je da će se rodni listovi moći vaditi u mjestu prebivališta, a ne kao dosad u mjestu rođenja. Dragan Mioković, savjetnik federalnog ministara unutarnjih poslova Federacije, kaže da bi se implementirao kompletan Zakon o matičnim knjigama mora se donijeti osam podzakonskih akata te da su oni do sada završili 70 % tog posla.

(SEEbiz.net)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend