Vijesti iz BiH

Još jedna optužnica protiv Nihada Bojadžića

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nihada Bojadžića, koji se tereti za krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika mučenjem, nanošenjem teških tjelesnih ozljeda i nečovječnim postupanjem, a koja su počinjena u Donjoj Jablanici.

Bojadžić se nalazi u pritvoru i protiv njega se vodi sudski postupak po optužnici za ratne zločine u mjestu Trusina kod Konjica, a do lišenja slobode, u listopadu 2009. godine, on je bio aktivno vojno lice u Oružanim snagama BiH. Tužilaštvo BiH je protiv njega podiglo optužnicu zbog krivičnog djela ratnog zločina, počinjenog u ljeto 1993. godine u logoru „Muzej – Bitka na Neretvi“ u Jablanici. Optuženi Bojadžić tereti se da je, za vrijeme rata u BiH i u vrijeme oružanog sukoba između ARBiH i HVO-a, u svojstvu zamjenika komandanta Specijalnog odreda za posebne namjene Štaba Vrhovne komande ARBiH „Zulfikar“, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata i postupanju sa ratnim zarobljenicima. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend