Lokalne vijesti

Još jedan dan za uplatu “markica”

Još je samo jedan dan preostao za uplatu drugog dijela premije zdravstvenog osiguranja.

U svim poslovnicama Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB-a, od 11. lipnja ove godine, vrši se uplata drugog dijela premije, kao oblika učešća osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite za 2012. godinu . Drugi dio premije građani će plaćati za period od 1. srpnja do 31. prosinca ove godine. Posljednji dan za uplatu drugog dijela premije je 31. kolovoza 2012. Podsjetimo, za razliku od ranijih godina, Zavod za zdravstveno osiguranje KSB-a je donio odluku da pravo na uplatu drugog dijela premije imaju sve osigurane osobe bez obzira da li su uplatili prvi dio premije ili ne. Općenito, ukoliko osigurane osobe ne uplate premiju, plaćaju participaciju za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu u skladu s odredbama odluke o premiji – učešću osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite u KSB-u. Godišnja cijena premije i za 2012. godinu iznosi 30 KM.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend