Lokalne vijesti, Oglasi

JKP „Vitkom“ Vitez objavljuje Licitaciju za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

Na osnovu odluke Nadzornog odbora broj:  01-5815/20 od 13.11.2019. godine JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez objavljuje :

L I C I T A C I J U

ZA PRODAJU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA

(Prvi put):

1.TERETNO VOZILO „DAIMLER-BENZ“

Tip vozila………………………………..1619 KO

Broj Šasije…………………..38507114816938

Oblik karoserije…(Radno za odvoz smeća)

Godina proizvodnje……………………….1981

Vrsta motora………………………………..Dizel

Radni obujam motora……………..9506 cm3

Snaga motora…………………………….141 kw    

Država proizvodnje………………..Njemačka

Početna cijena vozila:………7.000,00 KM

2. TERETNO VOZILO „MAN“

Tip vozila……………………………………2192

Broj Šasije……..WMA5510805M088907

Oblik karoserije.(Radno za odvoz smeća)

Godina proizvodnje……………………..1991

Vrsta motora………………………………Dizel

Radni obujam motora……………5648 cm3

Snaga motora…………………………..141 kw

Država proizvodnje………………Njemačka

Početna cijena vozila:…….8.000,00 KM

„Vozila nisu u voznom stanju“

Usmena licitacija će se održati dana 17.11.2020.godine., s početkom u 10,00 sati, u prostorijama JKP „Vitkom” d.o.o. Vitez, Ulica Kralja Tvrtka b.b.

Navedena osnovna sredstva mogu se pogledati svakim danom od 9,00 sati do 12,00 sati u krugu poduzeća.

Sredstvo se prodaju u viđenom stanju.

Pravo na licitaciju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije početka licitacije na ime jamstva uplate novčani iznos u visini od 10% od početne cijene licitiranog osnovnog sredstva.

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od pet dana od dana potpisivanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od pet dana računajući od dana licitacije.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji je sudjelovao u postupku licitacije.

Porez, prijenos vlasništva i ostali troškovi padaju na teret kupca.

Izlicitirano sredstvo ima se preuzeti u roku od 7 (sedam) dana po okončanju licitacije.

Kontakt osoba: Selvedin Hrustić 063/392-317

JKP“Vitkom“ d.o.o.Vitez

D I R E K T O R 

 Jasna Babić

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend