Jedinstvena boravišna i radna dozvola za državljane trećih zemalja

Odbor za građanske slobode Europskog parlamenta dao je prijedlog za jedinstvenu radnu dozvolu za građane iz “trećih zemalja”. Predložena “jedinstvena dozvola” mora biti dovoljna da omogući radnicima, državljanima trećih zemalja, da žive i rade u EU. Dopustiti državi članici izdavanje dodatnih dokumenata bi porazilo cijelu svrhu “jedinstvene dozvole”, koja bi trebala sadržavati sve relevantne informacije o pravu na rad. Zastupnici su podržali izvorni tekst Komsije o ovome i potvrdili u prosincu glasovanjem na plenarnoj sjednici o pitanjima zapošljavanja.

Predložena direktiva o “jedinstvenoj dozvoli” ima za cilj pojednostavljenje birokratske procedure za sve potencijalne imigrante koji se prijavljuju da žive i rade u državi članici EU, te omogućavanje da dobiju radne i boravišne dozvole putem jednog postupka. Također, daje se  zajednički skup pravila za radnike trećih zemalja, usporedive s onima za građane EU kao što su minimalni uvjeti za rad, priznavanje diploma i stručnih kvalifikacija i pravo na socijalno osiguranje. Prema predloženom zakonu, državljani treće zemlje ili njihovi poslodavci bi samo morali ispuniti jedan zahtjev za tijela zemlje domaćina. Nakon što njihova prijava bude prihvaćena, dobit će kombinaciju radne i boravišne dozvole. Vrijeme trajanja ove dozvole i uvjeti pod kojima se ona dodjeljuje, obnovljeno ili otkazano, bit će odlučeno od  država članica.