Vijesti iz BiH

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava malinarima i mljekarima

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) objavio javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje konkurentnosti i pristupa tržištima proizvođačkim organizacijama (PO) u sektoru jagodastog voća i sektoru mljekarstva.

Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine mogu preuzeti paket Javnog poziva na web stranici USAID/Sweden FARMA II projekta http://farmabih.ba/bs/press/pozivi/grantovi.Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese grants@farmabih.ba, te na papiru u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta (Sarajevo, Tuzla, Banja Luka ili Mostar), ne kasnije od 16:00 sati, na dan 15. septembra, 2016. godine. Aplikanti treba da prate uputstva za apliciranje predstavljena u RFA dokumentu.

USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke u Sarajevu 17. avgusta 2016. godine u 11:00 sati, u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, Branislava Đurđeva 10 i u
Banjoj Luci 19. avgusta 2016. godine u 11:00 sati, u prostorijama Privredne Komore RS, Đure Daničića 1/II, na kojim će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva.

Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju jednom od ovih sastanaka (dolazak potvrditi putem e-mailagrants@farmabih.ba do 10. avgusta u 11:00 sati).

Sva pojašnjenja i uputstva će biti objavljena putem e-mail adrese grants@farmabih.ba ili na stranici projekta. Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim.

 

 

 

 

(Izvor:vitez.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend