Lokalne vijesti

Javni natječaj Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB

Ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi Kantona Središnja Bosna, Anto Matić, objavio je Javni natječaj za imenovanje člana Upravnog vijeća JU Dom zdravlja Busovača.

Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i Posebnih uvjeta za članove upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad Kantona Središnja Bosna, u ime Ministarstva zdravstva i socijalne politike, ministar zdravstva i socijalne politike objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje člana upravnog vijeća Javne ustanove Dom zdravlja Busovača – jedan predstavnik Ministarstva –

Izjava za članove UV bolnica
Obrazac za pitanja o sukobu interesa
Prijavni obrazac za člana UV DZ Busovača

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend