Lokalne vijesti

Javna rasprava po Nacrtu Strategije razvitka općine Vitez za period od 2022.-2026. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 49/06) i članka 24. Statuta općine Vitez, Općinsko vijeće Vitez, na svojoj 14. redovitoj sjednici, održanoj 21.7.2022. godine  donijelo je
 
 
 

Z A K LJ U Č A K
o provedbi javne rasprave po Nacrtu  Strategije razvitka općine Vitez za period od 2022.-2026.godine

I.

 
O dokumentu Strategija razvitka općine Vitez za period od 2022.-2026 .godine vodit će se javna rasprava.
Ovim putem upućujemo javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi s ciljem eventualne izmjene ili dopune Strategije razvitka općine Vitez za period od 2022.-2026. godine.
Materijal je građanima biti dostupan na DNU OVE STRANICE U DOWNLOAD SEKCIJI.
 
Zainteresirani svoje primjedbe, komentare i sugestije na materijal mogu dostaviti  na e-mail: ismet.trako@opcinavitez.info ili izravno Službi za poduzetništvo i lokalni razvitak putem protokola općine Vitez.
 
Javna rasprava traje 30 dana od dana usvajanja ovoga dokumenta.
 

II.

 
Zaključak će se objaviti i u „Službenom glasniku općine Vitez“.
 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Hidajet  Sivro

DOWNLOAD SEKCIJA:

Nacrt Strategija razvitka Općine Vitez (HRV)
Nacrt Strategija razvoja Općine Vitez (BOS)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend