Lokalne vijesti

Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE “Rijeka”

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK u suradnji sa “Val-brana” d.o.o. Vitez poziva sve zainteresirane, a posebno Eko udrugu, udrugu ribolovaca, stanovnike MZ Rijeka i općine Vitez da uzmu učešće u Javnoj raspravi o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE “Rijeka” na rijeci Lašvi, općina Vitez.

 

Javna rasprava će se održati u ponedjeljak, 16.04.2018.godine, u sali Općine Vitez, s početkom u 13 sati.
Svi zainteresirani mogu dobiti na uvid dokumentaciju o okolišnoj dozvoli za MHE “Rijeka”:

– u prostorijama “Val-brana” d.o.o. Vitez i u
– Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK Travnik, Prnjavor 16, kancelarija br. 16

Prijedlozi, mišljenja i sugestije u svezi s izgradnjom MHE “Rijeka” na vodotoku rijeke Lašve, općina Vitez, mogu se dostaviti i pisanim putem na navedenu adresu:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK Travnik, Prnjavor 16, kancelarija br. 16

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend