Lokalne vijesti

Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE “Rijeka”

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK, u suradnji sa “Val-brana” d.o.o. Vitez, poziva sve zainteresirane, a posebno eko udrugu, udrugu ribolovaca, stanovnike MZ Rijeka i općine Vitez da uzmu učešće u Javnoj raspravi o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE “Rijeka” na rijeci Lašvi, općina Vitez.

 

 

Javna rasprava će se održati u utorak, 24.04.2018.godine, u sali Općine Vitez, sa početkom u 13 sati.

Svi zainteresirani mogu dobiti na uvid dokumentaciju o okolišnoj dozvoli za MHE “Rijeka”:
– u prostorijama “Val-brana” d.o.o. Vitez.
– Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK Travnik, Prnjavor 16, kancelarija br. 16

Prijedlozi, mišljenja i sugestije u svezi sa izgradnjom MHE “Rijeka” na vodotoku rijeke Lašve, općina Vitez, mogu se dostaviti i pisanim putem na navedenu adresu:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK Travnik, Prnjavor 16, kancelarija br. 16

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend