Vijesti iz BiH

Javna kampanja „Plaća za život“ u Bosni i Hercegovini

Radnicama i radnicima je potrebna plaća od koje mogu da žive.

UN kao i drugi europski organi priznali su pravo na plaću za život kao ljudsko pravo. Ipak, realne plaće radništva su daleko ispod ovog nivoa u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Europi – one čak, prema konceptu mjerenja granične linije siromaštva u Europskoj uniji, padaju značajno ispod ovog nivoa. U Bosni i Hercegovini minimalna plaća iznosi 27% plaće za život, što znači da ogroman broj radnika ima sirotinjsku plaću koja je nedovoljna za dostojanstven život.

Plaća za život predstavlja centralno ljudsko pravo koje je preduvjet za ostvarivanje svih ostalih prava i koje je ključno za bilo koji stvarni razvoj.

U Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Europi većina radnica i radnika u tekstilnoj industriji prima samo zakonski propisanu minimalnu zaradu čak i u slučajevima kada radi prekovremeno. To je slučaj i u Bosni i Hercegovini. Sirotinjski nivo plaća reproducira radničko siromaštvo koje je već sada postalo kronično, i prenosi si se na dolazeće generacije mladih.

Zakonski propisana minimalna zarada u ovim zemljama nije nikakva garancija da radništvo neće zapasti u siromaštvo već je, naprotiv, garancija da će ostati siromašno.

Na Međunarodni dan rada, 1. svibnja, pokrećemo javnu kampanju „Plaća za život“ i u Bosni i Hercegovini kako bi se skrenula pažnja na problem siromašnih plaća i prava radništva u tekstilnoj industriji u našoj zemlji.

Ova kampanja je dio međunarodne inicijative koju vodi Kampanja za čistu odjeću (Clean Clothes Campaign – CCC – https://cleanclothes.org)  – globalna mreža organizacija i sindikata koja se bavi zaštitom radnih i ljudskih prava. Vođenje kampanja i javno zagovaranje ključni su alati koje ova međunarodna inicijativa koristi da bi poboljšala uvjete rada u tekstilnoj industriji na globalnom nivou.

Kampanja se istovremeno provodi i u cijeloj regiji, uključujući i Hrvatsku i Srbiju. Koristeći regionalni pristup, želimo unaprijediti borbu koja se vodi za postizanje plaće za život kao i ojačati pregovaračku moć radnika i sindikata kao predstavnika radničkih interesa. Također, želimo utjecati i na poslodavce i pozvati ih na odgovornost za preniske plaće radnika. Razvijajući koncept europske najniže plaće za život, namjera nam je da realiziramo konkretne i provedive mjere za postizanje viših plata radnika i radnica u tekstilnoj industriji. Drugim riječima, cilj je ostvarenje napretka za radništvo u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Europi.

Kampanju u Bosni i Hercegovini vodi Fondacija za lokalni ekonomski razvoj (FLER).

Analitičke i druge materijale možete preuzeti sa naše Facebook stranice: Plata za život

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend