Jamce će se zaštititi zakonom, a 60.000 ‘prevarenih’ čeka

Zbog činjenice da jamci sve češće dolaze u situaciju da moraju vraćati tuđe kredite, dio Bosne i Hercegovine, točnije Republika Srpska priprema zakon kojim će barem u jednom dijelu zaštititi one koji iskažu volju da budu jamci, pri dizanju kredita, svojim prijateljima, obitelji ili pak poznanicima.

Ugrožena prava

Naime, ministar pravosuđa Republike Srpske Džerard Selman potvrdio je jučer da je u pripremi zakonski akt koji se tiče zaštite jamaca. Priprema ga Ministarstvo financija i, kako je napomenuo, uskoro bi se trebao naći i u parlamentu RS-a. Selman je u izjavi novinarima u Banjoj Luci podsjetio da zaštita prava jamaca već postoji i u Zakonu o obligacijskim odnosima, kao i da su određene izmjene usvojene i u Zakonu o Agenciji za bankarstvo, u sklopu koje će biti formirana i institucija ombdusmana. Istaknuo je i da podaci kojima raspolaže govore da su prava jamaca daleko više ugrožena kada su u pitanju mikrokreditne organizacije nego komercijalne banke. Za razliku od Republike Srpske, Federacija BiH još uvijek nema u planu pripremu istog ili sličnog zakonskog akta. Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Zlatko Barš izjavio je kako do njega još uvije nije došla nikakva informacija da se u Federaciji priprema nešto slično. Prema njegovim riječima, potreba za zaštitom jamaca u Federaciji u neku ruku postoji, ali ističe da se oni sami u biti najbolje mogu zaštititi.

Treba razmisliti

“Potrebno je da svaka osoba, svaki potencijalni jamac razmisli treba li biti jamac ili ne treba. Da sam procijeni hoće li i kome će biti jamac, odnosno jamac se može biti samo onome za koga si ustvari spreman vraćati kredit ako ga on ne može vratiti”, kazao je Barš. Valja spomenuti kako je procjena da u Bosni i Hercegovini ima više od 60.000 tzv. prevarenih jamaca, tj. osoba koje zbog prijateljskog čina i spremnosti da pomognu plaćaju tuđe kredite.