Lokalne vijesti

Jačanje poduzetničke infrastrukture i START-UP podrške u KSB

Projekt „SURADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – KSB“ koji realizira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje KSB (LPZ KSB) ima za cilj unaprjeđenje lokalnog sistema podrške radi smanjenja broja nezaposlenih i njihovog jačeg aktiviranja na tržištu rada s fokusom na teže zapošljive skupine.

Trenutno se provode projektne aktivnosti na jačanju poduzetničke infrastrukture za start-up podršku u općinama Travnik, Jajce, Novi Travnik i Vitez. U ovim općinama su u tijeku adaptacije prostora i opremanje biznis inkubatora za start-up podršku na način koji je prihvatljiv mladima za rad i suradnju na razvoju vlastitih poslovnih ideja.

U mjesecu listopadu će biti objavljen i javni poziv za start-up podršku mladima do 35 godina za sudjelovanje na poduzetničkoj obuci prema ISIYB (Start andImproveYourBusiness – Započni i unaprijedi posao) metodologiji Međunarodne organizacije rada kao i za mentorsku i financijsku podršku prilikom razvoja i pokretanja poslovnih ideja.

Projekt „Suradnjom do bolje konkurentnosti – KSB“ financira i izradu strategije razvoja ljudskih resursa u KSB čija je realizacija u tijeku, a koja će predstavljati jasan strateški pravac, kroz mjere i programe ka izgradnji zajednice za sve građane s visokom zapošljivošću, a koja odgovara dinamici tržišta rada i prati principe održivog razvoja.

Do kraja godine će biti objavljeni javni pozivi za nezaposlene osobe s evidencije zavoda za zapošljavanje za besplatnu obuku i pre/kvalifikaciju kroz dva nova certificirana modula obuke u KSB i to za CNC operatere i njegovatelje/ice. Nakon uspješno završene obuke i stjecanja certifikata, nezaposlenim osobama će biti pružena mogućnost zapošljavanja kod poznatih poslodavaca, partnera u projektu, kao i u drugim zainteresiranim poduzećima.

Projekt „SURADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – KSB“ implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje KSB (LPZ KSB) koga čine: Regionalna ekonomska zajednica „REZ“ d.o.o., Služba za zapošljavanje KSB, Ministarstvo gospodarstva KSB, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Srednja mješovita tehnička škola Travnik, Centar za edukaciju mladih CEM, Općina Vitez, Općina Novi Travnik, Općina Jajce, Općina Travnik, GS-TMT d.o.o. Travnik, A&F d.o.o. Jajce, MAKS d.o.o. Vitez i  PU „Linija života“ Donji Vakuf.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje KSB je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Europska unija financira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekt ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend