Vijesti iz BiH

Izvješće s današnje sjednice FERK-a

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je održala 9. redovitu sjednicu u 2016. godini na kojoj je doneseno rješenje kojim se Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju izdaje dozvola za rad, zatim su izdane dozvole za  proizvodnju električne energije podnositeljima zahtjeva „AMITEA-II“ d.o.o. Mostar i „BAZA“ d.o.o. Tuzla, kao i dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositelja zahtjeva „ĆANDRO“, vl. Branke Ćurić, iz Prozora-Rame. Osim toga, podnositelju zahtjeva „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo izdana je dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om.

U postupak opće rasprave uputit će se nacrti dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „SP ĆOŠKOVIĆ“ d.o.o. iz Domaljevca i „ECO-KW“ d.o.o. Kiseljak, zatim Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositelja zahtjeva „UMEL-DALEKOVODMONTAŽA“ d.o.o. i Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva Proizvodnja električne energije „SE ELEKTRONIK“, vl. Nezir Prnjavorac. Također, FERK će održati opću raspravu i o Nacrtu dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda podnositelja zahtjeva PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva. Detaljnije o terminima održavanja općih rasprava, odnosno o rokovima za podnošenje pisanih komentara, javnost se može informirati preko dnevnih novina ili web stranice www.ferk.ba.

Zainteresirana javnost će imati priliku sudjelovati u općim javnim raspravama dostavljanjem pisanih komentara na nacrte dozvola (licencija) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva. Nakon današnje redovite sjednice FERK-a, u postupak opće rasprave upućuje se niz nacrta, i to osam za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, četiri nacrta za transport naftnih derivata cestovnim prometom, pet nacrta dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a i jedan nacrt dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om.

Tekstovi nacrta dozvola mogu se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preuzeti na web stranici FERK-a.

Donesen je i Zaključak o obustavi postupka pred FERK-om pokrenutog po zahtjevu za izdavanje dozvole, također, riješeno je po žalbi ADAZAL d.o.o. Sarajevo na rješenje koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, te je na koncu donesen zaključak po žalbi MIPRO-GRADNJA d.o.o. Ilijaš na rješenje JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend