Vijesti iz BiH

Izmjene i dopune Krivičnog zakona FBIH bit će inicirane do kraja godine

Danas je u okviru programa za 16 dana aktivizma i 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, održana regionalna konferencija Krivična djela počinjena iz mržnje – kako do izmjena Krivičnog zakona FBiH, koju su organizovali Sarajevski otvoreni centar i Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.
U okviru konferencije diskutovalo se o međunarodnim obavezama BiH za regulisanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, iskustvima država iz regije (Hrvatska i Srbija) kada je u pitanju donošenje regulacije krivičnih djela počinjenih iz mržnje u kaznenim zakonima, te o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje u BiH – njihovoj regulaciji i primjeni.

Konferenciju su otvorili Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra i Vesna Švancer potpredsjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja je naglasila bitnost adekvatne regulacije ovih krivičnih djela u Federaciji BiH, te najavila namjeru zastupnika Kluba Saveza za bolju budućnost u Parlamentu FBiH da do kraja godine iniciraju izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH u cilju regulisanja krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

U konferenciji su učestvovali regionalni i domaći eksperti/ce iz navedene oblasti krivičnog prava, predstavnici/ce Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (OIDHR) iz Varšave; predstavnici/ce Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, te predstavnici/ce vjerskih zajednica i civilnog sektora iz BiH.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend