Izbore će pratiti 53 738 promatrača

Izbore na biračkim mjestima pratit će 53 738 akreditiranih promatrača političkih subjekata. Za praćenje rada SIP BiH i Glavnog centra za brojanje SIP je akreditirao 106 promatrača u ime 15 političkih subjekata, a do sada je za praćenje izbora prijavljeno 779 promatrača 20 udruženja građana i 485 međunarodnih promatrača u ime 35 međunarodnih organizacija.

Ovogodišnji Opći izbori u BiH najskuplji su do sada održani u BiH i koštat će 12.615.697 KM, od čega će iz Proračuna BiH biti osigurano 8,5 milijuna KM, iz općinskih proračuna oko četiri milijuna, dok će Vijeće Europe donacijom od 83.000 KM financirati izdavanje dvije publikacije. Podsjećamo, večeras do zatvaranja biračkih mjesta na snazi je izborna šutnja.