Lokalne vijesti

Izabrani kandidati za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH broj“ 49/06), raspisanog Javnog poziva za podrške u poljoprivredi za 2019 godinu broj 01-1-14-2-3473/19-1 od 05.12.2019. godine, provedene procedure od strane Komisije za otvaranje prijava, pregled priložene dokumentacije i konačne liste uspješnih kandidata sačinjene od strane Komisije općinski Načelnik donosi:
 ODLUKU
o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

Član 1.

Na osnovu provedene procedure sredstva za podršku poljoprivredi u 2019 godini se dodjeljuju slijedećim kandidatima:

r.b.prezime i imeadresalotnaziv bankebroj računaiznos podrške u KM
1VARUPA FERIDBila 472INTESA SAN PAOLO BANKA1540010000001910400,00
2SARAJLIĆ EDINVrhovine2ADIKO BANKA3060212964053743400,00
3SARAJLIĆ MEHMEDVrhovine1,2VAKUFSKA BANKA16070200000189781.300,00
4KRIŠTO KARLODonja Večeriska3ADIKO BANKA3061153874235639400,00
5KRIŽANAC SLAVKOFra Marijana Šunjića3UNICREDIT3382502587277746400,00
6TRAKO JUSUFPreočica2UNICREDIT3389002526611487500,00
7FARMA “DŽANANOVIĆ”Preočica2UNICREDIT33825022799140401.200,00
8DŽANANOVIĆ HASANPreočica2INTESA SANPAOLO BANKA1542019959970734500,00
9HOĐIĆ ELZEMPreočica2UNICREDIT3389102532586197300,00
10BAŠIĆ IBRAHIMPreočica2INTESA SANPAOLO BANKA1540010000001910500,00
11BURAK ISLAMGrbavica2BBI BANKA1414371310057503600,00
12SARAJLIĆ NUSRETVrhovine2ASA BANKA1340100108524593600,00
13TARAHIJA SUHADPočulica1,2UNICREDIT33825022873375261.600,00
14TARAHIJA SAMIRPočulica1,2ADDIKO BANKA30602128529414071.450,00
15TURIĆ IVICAKrčevine3UNICREDIT3382502584011562500,00
16SARAJLIĆ IBRAHIMVrhovine1,2RAIFFEISEN BANKA1613000075654041700,00
17VARUPA ĆAZIMASadovače2HVB BANKA40239067000300,00
18REBIHIĆ ŠEFIKPreočica2VAKUFSKA BANKA1600208500026984300,00
19VREBAC VELIMIRŠantići3UNICREDIT3382502590009654400,00
20PP “PATKOVIĆ” PATKOVIĆ ŠEFIKPreočica1UNICREDIT33825022786458621.000,00
21KARIĆ HAZIMSivrino Selo1INTESA SANPAOLO BANKA1542069973518382400,00
22TIRIĆ SULEJMANSadovače2UNICREDIT3389002523986861500,00
23MUJKIĆ EKREMVraniska2BBI BANKA1414371310080589600,00
24MUJKIĆ KENANVraniska2UNICREDIT3382502587087723500,00
25VARUPA EKREMGrbavica2RAIFFEISEN BANKA1613000009438058300,00
26DŽIDIĆ REDŽIBPreočica2UNICREDIT3389002512448323500,00
27UDRUŽENJE          “API VIT”Vitez4ADDIKO BANKA30602100009253881.000,00
28VARUPA HAMZA
 
Grbavica2UNICREDIT3389102532463977500,00
29PAPIĆ FRANOŠantići3NLB BANKA1323002020895192400,00
30VARUPA DŽEMKABukve2UNICREDIT3382502579144587500,00
31TARAHIJA EDINPočulica2UNICREDIT3389102529035415400,00
32TARAHIJA ELVEDINPočulica1,2ADDIKO BANKA3060212714443837900,00
33VARUPA FEDADGrbavica1,2UNICREDIT3386702518241763800,00
34SIVRO SABAHUDINPočulica1,2BBI BANKA14143713100399461.200,00
35VRVILO JOSIPDivjak1,3UNICREDIT3382502582664911800,00
36SMAJIĆ SENIJAGrbavica2UNICREDIT3389002508238523300,00
37FARMA “PLAVČIĆ”Šantići3NLB BANKA1323002018376102700,00
38FRLJIĆ ANTOJardol3RAIFFEISEN BANKA1613000087384639400,00
39GRABUS SALIHSadovače2BBI BANKA1414371310050810300,00
40MURATOVIĆ IBRAHIMSadovače2unicredit3389002508923537500,00
41UDRUŽENJE “VITEŠKA MALINA”Počulica4BBI BANKA14143753200203341.000,00
42PP “VARUPA” VARUPA MUSTAFADivjak1ADDIKO BANKA30605326245907811.000,00
43ANČIĆ FRANOZabilje3UNICREDIT338250250287919400,00
44IVIŠIĆ MIJOZabilje3UNICREDIT3382502510851349400,00
45HASKIĆ DERVIŠDonja Večeriska2UNICREDIT3382502579133820300,00
46HASKIĆ MUHAMEDDonja Večeriska2UNICREDIT3389102532100809300,00
47FARMA “PRSE”Nadioci1,2,3ADDIKO BANKA30600029296219064.500,00
48JUKIĆ ANTONadioci3ADDIKO BANKA3061153847791305400,00
49ŠAFRADIN JOSIPŠantići3UNICREDIT33825025007207059400,00
50ČALIĆ DARIONadioci3ADDIKO BANKA3061153730301510700,00
51JURČEVIĆ ZORANKrčevine3UNICREDIT3382502504629769300,00
52MIŠKOVIĆ DRAGANKrtina3UNICREDIT3382502503177582700,00
53JAKIĆ LOJZOMošunj3UNICREDIT33825025095849171.000,00
54ŽULJEVIĆ KARINKrčevine1,2,3NLB BANKA13230020186837861.300,00
55MILIČEVIĆ STJEPANDonja Dubravica3UNICREDIT3382502508877787400,00
56FARMA “ZE”Tolovići1BBI BANKA14143753200288701.000,00
57SMAJIĆ SAUDINBukve2UNICREDIT3389002518615777500,00
58BEKTAŠ HAJRUDINPočulica1BBI BANKA1414371310060898300,00
59RAMLJAK DANIJELIlije Petrovića3UNICREDIT3382502581405560600,00
60DJAKOVIĆ IVOIlije Petrovića2UNICREDIT3382502577908516900,00
61VARUPA ADILDivjak1UNICREDIT33891025327805851.000,00
62VITEŠKIĆ DŽENANBukve2INTESA SANPAOLO BANKA1542099985785728300,00
63BAŠKARAD IVICAGačice1ADDIKO BANKA3060532496775142300,00
64FARMA “ATENA”Šantići2ZIRAAT BANKA18624103104594132.000,00

Član 2.

Zaključeno sa rednim brojem šezdeset četiri.Član 3.

Izabrani kandidati su dužni, u skladu sa nastavkom procedure koju će provoditi Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj dodijeljena sredstva iskoristiti u svrhe unaprijeđenja vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje, a u skladu sa Programom utroška sredstava za transfer poljoprivredi u općini Vitez za 2019 godinu broj 01-1-14-12-3473/19-2 od 04.12.2019. godine

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Tomislav Bošnjak-Matić

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend