Vijesti iz BiH

Istekao rok za otkup stanova certifikatima, 5 milijardi KM ostalo neiskorišteno

Otkupljivanje stanova certifikatima obustavljeno je 30. juna u 16 sati, saopćila je Agencija za privatizaciju u FBiH. Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine obustavila je transakcije u poštama, a koje su vršene u procesu otkupljivanja stanova certifikatima.

“Ovaj postupak je u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i ostvarivaju potraživanja građana u postupku privatizacije po kojem se ‘potraživanja sa jedinstvenih računa građana mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2017. godine u visini od 100% od ukupne cijene'”, stoji u saopćenju Agencije za privatizaciju.

Agencija za privatizaciju u FBiH naglašava da će, ukoliko Ministarstvo finansija kao obrađivač i Vlada Federacije BiH kao predlagač Zakona, ocijene da je potrebno produžiti rok važenja certifikata i nakon što Parlament Federacije BiH prihvati dalje eventualno produženje roka važenja cerifikata, ponovo omogućiti uspostavljanje prometa sa privatizacijskih računa.

Prema izvještaju Agencije za privatizaciju u FBiH iz februara 2017. godine, iznos neutrošenih certifikata na kraju 2016. godine, a koji su se mogli koristiti samo za otkup stanova, bio je 5,13 milijardi KM.

Parlament Federacije BiH je u nekoliko navrata produžavao rokove za otkup stanova certifikatima.

(Business magazin)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend