Vijesti iz BiH

Inspektori u FBiH nastavljaju borbu na suzbijanju sive ekonomije i rada na crno

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović izjavio je da se inspekcijski nadzori u okviru sprečavanja sive ekonomije i rada nacrno provode u koordinaciji s Poreznom upravom FBiH, te je konstatovano da su ove aktivnosti doprinijele povećavanju broja legalno zaposlenih i na toj osnovi rasta doprinosa za PIO, zdravstvo i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) od početka ove godine vrši pojačane inspekcijske nadzore s posebnim akcentom na suzbijanju sive ekonomije i rada nacrno.

– Od 13. aprila do 11. decembra ove godine  u pogledu vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora u unutrašnjoj kontroli na teritoriji Federacije BiH  izvršeno je 11.569 inspekcijskih nadzora i 199 kontrolnih nadzora, a izdato je 4.645 prekršajnih naloga u iznosu od 5.891.292 KM – kazao je Ajdinović na konferenciji za novinare u sjedištu FUZIP-a .

Dodao je da je naplaćeno 2.628.793 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak,  izrečeno  1.089 upravnih mjera, izdato 807 rješenja o otklanjanju nedostataka  te izrečene 282 mjera privremene zabrane rada.

Također, od 3.692 kontrolirana privredna subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 13 subjekata nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj,  863 subjekta nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodatu robu i izvršene usluge, a od 8.291 kontrolrsanih radnika, zatečeno je 735 radnika nacrno.

Rezultati iz pojačanih inspekcijskih nadzora na području Federacije BiH, kako je kazao Ajdinović, bit će razmotreni na današnjem sastanku s direktorima kantonalnih uprava za inspekcijske poslove koji predstavlja samo jedan u nizu njihovih sastanaka u toku ove godine, a sve radi zajedničkog efikasnijeg rada.

– Imamo u vidu i namjeru, ne samo što se tiče angažmana kantonalnih inspektora rada koji su u ovoj godini zajedno radili s Federalnom upravom za inspekcijske poslove već da ta saradnja pojačanim nadzorom bude proširena i na druge oblasti kontrole, prvenstveno tržišne  inspekcije jer svakako u 2017. mogu  najaviti itekakav obračun sa sivom ekonomijom i generalno radom nacrno. Nadam se  da ćemo s početkom godine imati i bolji zakonski okvir pogotovo u onom dijelu gdje smo mi kao Uprava dobili prostor od Vlade Federacije BiH da intervenišemo na ključnim propisima koji će nam dati nove alate, veći prostor i djelokrug u našim nadležnostima, ne samo Federalne već i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove – kazao je Ajdinović.

U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove danas je također izvršena primopredaja opreme za saobraćajne inspektore  koja se koristi u inspekcijskim nadzorima teretnih motornih vozila.

Naime, Federalna uprava za inspekcijske poslove u proteklom periodu je putem projekta ICIS koji implementira Svjetska banka u BiH, provela postupak nabavke opreme za saobraćajne inspektore FUZIP-a i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove.

Planirano je da se svakom inspektoratu dodijeli jedan set opreme koji se sastoji od  softvera za kontrolu radnog vremena – tahospeed, mobilnog skenera, mobilnog printera za auto  i čitača kartica. Ta oprema će biti instalirana na postojeće laptope koje inspektori koriste u svakodnevnom radu.

Kako je istaknuto, očekuje se veća efektivnost inspekcijskih nadzora i efikasnost u primjeni propisa te doprinosi sigurnosti prometa.

(Business magazin)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend