Informacija o realizaciji zaključaka sa Tematske sjednice Općinskog vijeća vezanim za vodosnabdijevanje

Općina Vitez danas je objavila informaciju, vezanu uz problematiku vodoopskrbe. Evo šro stoji u informaciji: Dana 11.09. 2013. godine na sjednici Općinskog vijeća Vitez razmatrana je Informacija o realizaciji zaključaka s Tematske sjednice Općinskog vijeća vezanim za vodosnabdijevanje.

Zaključke donesene na sjednici i Informaciju o realizaciji zaključaka objavljujemo  u cijelosti.

 

Na temelju članka 24. Statuta općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 5/08), Općinsko vijeće Vitez, nakon razmatranjaInformacije o realizaciji zaključaka sa Tematske sjednice vezanim za vodoopskrbu na sjednici održanoj 11.9.2013.godine d o n o s i

 

Z A K L J U Č K E

I

1.    Nastaviti s realizacijom zaključaka s Tematske sjednice vezanim za vodoopskrbu;

2.    Pravovremeno i kvalitetno završiti planirane i započete aktivnosti u ovoj godini;

3.    U proračunu za narednu godinu predvidjeti sredstva vezana za vodoopskrbu po unaprijed utvrđenom planu;

4.    Nastojati osigurati sredstva od viših razina vlasti (pripremiti gotove projekte po dijelovima predviđenim za realizaciji i delegirati iste u suradnji sa JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez);

5.    Kontinuirano izvješćivati  Općinsko vijeće Vitez i javnost o realizaciji zaključaka.

II

 

Zaključci stupaju na snagu danom objave  u „Službenom glasniku općine Vitez“.

Detaljne informacije o Zaključcima možete pogledati u zgradi općine Vitez.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Tomislav Bošnjak-Matić