Lokalne vijesti

Informacija o realizaciji projekta sanacije obale korita rijeke Bile u naselju Zabilje

Na osnovu inicijative Službe civilne zaštite za pokretanje postupka javne nabavke, Odluke načelnika Općine Vitez o pokretanju postupka javne nabavke, te provedene zakonske procedure javne nabavke i potpisanog Ugovora broj 01-1-44-3-1497/16-4  od 20.05.2016. godine, krenulo se u realizaciju projekta sanacije obale korita rijeke Bile u naselju Zabilje-općina Vitez.
Ugovor je potpisan između općine Vitez, kao investitora, i poduzeća  „TIKOP“ d.o.o. Vitez, kao izvođača radova.
Svi predviđeni ugovoreni radovi na sanaciji obale korita rijeke Bile su izvedeni uspješno i u skladu sa dogovorenim predmjerima.
Ovaj projekat finansiran je iz budžeta općine Vitez.

(opcinavitez.info)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend