OV Novi Travnik o Nacrtu odluke o radnom vremenu prodajnih i ugostiteljskih objekata, te obrta

U četvrtak, 9.12.2021. godine u velikoj dvorani Općine Novi Travnik, s početkom u 10.00 sati, održat će se 9. redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik.

Na dnevnom redu će se naći slijedeće točke:

 1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Nacrta Proračuna Općine Novi Travnik za 2022. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju javnih potreba Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.do 31.3.2022.godine;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-30.9.2021. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Novi Travnik;
 5. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog nadmetanja radi prodaje zemljišta putem licitacije u svrhu izgradnje poslovnog objekta;
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade u okviru Regulacionog plana „Međuvode“ – izmjene i dopune;
 7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Mariji Gučanin iz Nove Bile, Travnik;
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obilježavanju i evidentiranju naziva naseljenih mjesta ulica i trgova, te utvrđivanju kućnih brojeva na području Općine Novi Travnik;
 9. Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup JU Osnovna muzička škola „Novi Travnik“;
 10. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesnih zajednica;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti člana Upravnog odbora JU Edukacijsko rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Edukacijsko rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Novi Travnik;
 14. Informacija o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.