HT Eronet: Nova !hej Savršena tarifa

HT Eronet je obogatio svoju ponudu novom tarifom !hej Savršena koja nudi besplatne razgovore i SMS poruke prema svim mobilnim mrežama u BiH i megabajte mobilnog interneta. Korisnici tarife !hej Savršena koji nadoplate račun bonom od 10 KM, dobivaju bonus od 60 besplatnih minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH, 150 besplatnih SMS poruka unutar BiH i 150 MB podatkovnog prometa unutar mreže, dok korisnici koji nadoplate račun bonom od 20 KM dobivaju bonus od 150 besplatnih minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH, 300 besplatnih SMS poruka unutar BiH i 300 MB podatkovnog prometa unutar mreže.  Bonus se može ponovno aktivirati u slučaju isteka prethodno aktiviranog bonusa. Nakon isteka 30 dana, korisniku se usluge naplaćuju prema osnovnom cjeniku tarife, te može ponovno aktivirati bonus s bonom od 10 KM ili 20 KM. Korisnik može aktivirati i dodatne mjesečne bonus pakete specifične za ovu tarifu. Tarifa se aktivira slanjem SMS poruke TM AKT SAVRSENA na broj 063 7798. !hej savršena tarifa zamijenit će postojeću !hej Full tarifu koja se nakon 10.7. neće moći koristiti, dok će oni koji već imaju aktiviranu !hej Full tarifu tu tarifu i dalje moći koristiti. Više informacija možete potražiti na www.hteronet.ba, svim prodajnim mjestima HT Eroneta i na broju telefona 063 3801.

 

(HT Eronet)