HKD Napredak Vitez raspisuje Natječaj za odabir investitora u stambeno-poslovnu zgradu s pravom građenja

Na osnovu zaključka donesenog na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog kulturnog društva “Napredak”, podružnica Vitez održane u utorak, 18. lipnja 2024. i Odluke o pokretanju postupka odabira investitora na zemljištu HKD Napredak Vitez, Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” podružnica Vitez raspisuje:

Natječaj za odabir investitora u stambeno-poslovnu zgradu s pravom građenja

Postupak odabira investitora u stambeno poslovnu zgradu na zemljištu u vlasništvu HKD “Napredak”, podružnica Vitez

HKD “Napredak”, podružnica Vitez, raspisuje javni natječaj za odabir investitora u stambeno-poslovni kompleks u centru Viteza, u ulici Kralja Petra Krešimira IV.

Predmet natječaja je pravo građenja na parceli koja prema postojećem urbanističkom planu ima mogućnost građenja prizemlja i dva do četiri kata u osnovi površine 60m x 16m i 55m x 16m.

HKD “Napredak”, podružnica Vitez će na ime prava građenja zahtjevati izgradnju i predaju u vlasništvo prizemlja objekta do uporabne dozvole.

HKD “Napredak”, podružnica Vitez će provesti postupak odabira u dvije faze. Prva faza će podrazumijevati kvalifikaciju zainteresiranih ponuditelja na način da će isti dostaviti pismo namjere za poduzimanje investicije, uz sljedeću dokumentaciju:

  • Bilancu stanja i uspjeha za prethodne tri godine s pozitivnim poslovnim uspjehom.
  • Minimalan kumulativni promet prethodne tri godine barem 5 milijuna KM.
  • Pismo banke o kreditnoj sposobnosti i sposobnosti izdavanja bankarske garancije na iznos od najmanje milijun KM
  • Izjava o prihvaćanju uvjeta izdavanja bankarske garancije na iznos minimalno milijun KM neopozivo u trajanju najmanje 48 mjeseci uz mogućnost produženja iste u slučaju produženja izvođenja radova.
  • Izjava o prihvatljivosti dokumentacije koju Napredak posjeduje i koja je pružena na uvid, te spremnost dovođenja cjelokupne dokumentacije do upisa Napretka u ZK, odnosno do uporabne dozvole za prostor koji je predmet interesa Napretka, a koji će biti definiran idejnim rješenjem u samom natječaju.
  • Izjava o dobroj vjeri za razvoj projekta koji je u najboljem interesu HKD Napredak i lokalne zajednice.

Investitorima ćemo pružiti mogućnost udruživanja. Način udruživanja investitori će definirati u ugovoru o udruživanju koji će biti dostavljen s gore pobrojanom dokumentacijom. Kvalifikacije ćemo zbrajati i njihov zbroj mora biti veći ili jednak gore traženim uvjetima. Investitori koji se udružuju trebaju u ugovoru naglasiti solidarnu (a ne proporcionalnu) odgovornost u projektu.

Druga faza će biti natjecateljska faza gdje će kvalificirani ponuditelji proći ocjenjivanje ponuda. Najbolje ocijenjena ponuda će ujedno biti i pobjednička. Način bodovanja će se dostaviti kvalificiranim ponuditeljima u drugoj fazi postupka, kao i nacrt ugovora.

HKD “Napredak”, podružnica Vitez će kvalificiranim ponuditeljima dostaviti popis prostorija koje potražuje ovim natječajem na ime prava građenja koje će ustupiti investitoru.
Prva faza će se odvijati od 21. lipnja do 21. srpnja tekuće godine. Nakon kvalifikacije, faza bodovanja, intervjuiranja kvalificiranih investitora i razrada idejnog rješenja će trajati 60 dana od dana okončanja prve faze postupka.

Prijave slati mail adresom ili poštom. Potrebno je dostaviti skenirane originale ili ovjerene kopije.

Prijave koje budu poslane mailom potrebno je u drugoj fazi postupka dostaviti i u papirnatom obliku.

Mail za dostavu dokumentacije hkdnapredak.vitez@gmail.com
Adresa za slanje poštom : Kralja Tvrtka 1., 72250 Vitez, BiH, HKD Napredak, naznačiti za Natječaj za odabir investitora u stambeno-poslovnu zgradu s pravom građenja