Vijesti iz BiH

Helikopteri OS BiH uspješno okončali misiju gašenja požara u općini Neum

Helikopteri Oružanih snaga BiH u proteklim danima intenzivno su radili na gašenju požara na ugroženim dijelovima općine Neum.

Jutros su helikopterske posade u suradnji s predstavnicima lokalne vlasti izvršile izviđanje ugroženog područja gdje je konstatirano da su požari stavljeni pod kontrolu i da prestaje potreba za daljnjim angažmanom resursa Oružanih snaga BiH.

Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH su ponosne na učinak helikoptera OS BiH na ovom području koji su zajedno s ostalim subjektima bili uključeni u akciju gašenja i suzbijanja požara na ovom području.

Angažmanom resursa Oružanih snaga BiH u znatnoj mjeri je spriječeno daljnje širenje požara, preduprijeđene su eventualne negativne posljedice, te je otklonjena opasnost po stanovništvo i materijalna dobra na opožarenim lokacijama.

Oružane snaga sa svojim resursima ostaju pripravne za sva buduća angažiranja u slučaju potrebe za pomoć stanovnicima Bosne i Hercegovine gdje god i kada god pomoć bude potrebna i tražena.


(Ured za odnose s javnošću)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend