Vijesti iz BiH

Građani i privrednici plaćaju čak 3.421 parafiskalni namet!

Kada se govori o ključnim problemima bh. privrede, kao jedan od glavnih ističu se neporezna davanja, odnosno parafiskalni nameti. Pod tim pojmom misli se na različite vrste naknada koje je nametnula država.

Prema informaciji usvojenoj na posljednjoj sjednici Vijeća ministara BiH, takvih nameta imamo više od 3.000, a prema podacima Ureda koordinatora za reformu javne uprave, njih je 3.421!

Ogromni iznosi

Iz Ureda su pojasnili za „Avaz“ da su, prema Registru neporeznih prihoda, na državnom nivou identificirana 203 parafiskalna nameta. Dodali su da je, prema informacijama kojima raspolaže Ured, USAID uradio i registre za FBiH, RS i Distrikt Brčko.

– U registru za FBiH broj naknada koje plaćaju građani i firme na nivou Federacije je 75, dok je broj taksi i naknada na nivou kantona i općina u FBiH oko 2.680. Prema nacrtu registra parafiskalnih nameta RS, okvirni broj naknada iznosi 286, a u Distriktu Brčko navedeno je 177 neporeznih davanja – istakli su iz Ureda.

Dakle, kada se saberu svi parafiskalni nameti sa svih nivoa u BiH, dođe se do 3.421 parafiskalnog nameta.

Šokantan podatak

Ekonomista Faruk Hadžić kazao je za „Avaz“ da je ovakav podatak šokantan za svakog čovjeka, a posebno ekonomistu.

– Zaista je u ovom mandatu entitetskih vlada bilo krajnje vrijeme da se ovim pitanjem pozabave, pogotovo što je to bio i jedan od zadataka u sklopu Reformske agende. Nakon ovog prvog koraka i utvrđivanja koliko je to tačno nameta, mora uslijediti njihovo smanjenje i ukidanje velikog broja. Tačno kroz analizu treba vidjeti šta je to što smeta privrednicima i građanima i na taj način rasteretiti bh. privredu, ali i budžete građana – istakao je Hadžić.

Dodao je da nakon ovakvih podataka i ne iznenađuje činjenica da je BiH za godinu nazadovala na listi Svjetske banke „Doing Business 2018“.

– To je strašno, pogotovo da smo rangirani na 175. mjesto kada je riječ o pokretanju novog posla. Spadamo bukvalno u rang afričkih zemalja i država u kojima je u toku rat – naglasio je Hadžić.

U Hrvatskoj 161, a u Srbiji 371 namet

Ministarstvo financija Hrvatske početkom septembra 2015. godine objavilo je prvi put Registar neporeznih davanja koji je uključivao 161 davanje raspodijeljeno na 13 ministarstava. Slična je situacije i u susjednoj Srbiji, gdje je studija o parafiskalnim nametima, koju je izradio NALED u saradnji sa USAID BEP projektom, utvrdila 371 neporezno davanje.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend