Vijesti iz BiH

Grad Zenica prodaje odmaralište Duće na Jadranu

Gradska uprava Zenice odlučila je preko međunarodnog tendera prodati odmaralište Duće u Hrvatskoj na obali Jadranskog mora sa početnom cijenom od devet miliona KM.

Međunarodni javni poziv otvoren je danas, a gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je istakao kako se već javilo nekoliko investitora.

“Danas smo objavili prodaju sa početnih miliona KM u viđenom stanju i neosporno je da Republika Hrvatska vrši pravno nasilje nad vlasništvom grada Zenice. Do sada se javilo već sedam investitora, iako su mnogi govorili da se to ne može prodati, da to nije naše, evo pronašli smo način”, kazao je Kasumović.

Sredstva od prodaje odmarališta Duće, prema njegovim riječima, bit će usmjerena u kapitalne investicije u Zenici i neće biti na raspolaganju za javnu potrošnju.

Predsjednik komisije za provođenje javnog poziva Mirsad Heleg je objasnio kako je Zenica vlasnik odmarališta Duće te da će uprkos administrativnoj zabrani o prodaji biti pronađeni kupci.

U javnom pozivu se navodi kako će Grad Zenica sa učesnikom Javnog poziva koji ponudi najvišu cijenu za kupovinu nekretnina sklopiti predugovor koji će regulisati međusobna prava i obaveze sve do brisanja navedene administrativne zabrane raspolaganja nekretninom i sticanja uslova za zaključenje konačnog kupoprodajnog ugovora.

Učesnici Javnog poziva morat će uz pismo namjere dostaviti i dokaz o uplati depozita za učešće u proceduri Javnog poziva u iznosu od 100.000 KM sa najmanjom ponudom za kupovinu u iznosu od devet miliona KM.

Odmaralište se nalazi oko tri kilometra od grada Omiša uz magistralni put Omiš – Split, a sastoji se od restorana (495 m2), terase restorana (90 m2), montažnih bugalova (950 m2), TS (8m2) te objekta na sprat (200 m2).

Grad Zenica je pred nadležnim sudom u Splitu pokrenuo postupak brisanja administrativne zabrane raspolaganja nekretninom, a Kasumović je poručio kako će nakon sklapanja predugovora sa mogućim kupcima iz Hrvatske ili Evropske unije zabrana biti ukinuta u veoma kratkom roku.

Javni poziv ostaje otvoren do 28. augusta do 11 sati.

(Business magazin)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend