Vijesti iz BiH

Gordana Tadić nepravomoćno razriješena dužnosti glavne tužiteljice Tužiteljstva BiH

Prvostupanjsko disciplinsko povjerenstvo za tužitelje Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće), odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužitelja (UDT) VSTV-a BiH protiv tužene Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, donijelo je odluku kojom se utvrđuje disciplinska odgovornost tužene za disciplinske prekršaje, postupajući suprotno članu 5.2. Etičkog kodeksa za tužitelje koji propisuje da će tužitelj posvetiti profesionalnu djelatnost svojim dužnostima, koje uključuju ne samo obavljanje tužiteljske funkcije, nego i ostale poslove relevantne za poslovanje tužiteljstva, čime je iskazala nemar i počinila disciplinski prekršaj iz člana 57. točka 8. “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti” i točka 17. “propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća” Zakona o VSTV BiH.

Tuženoj se za navedene disciplinske prekršaje, na osnovu odredaba člana 58. stav 1. točka (e) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, izriče disciplinska mjera: Premještanje s mjesta glavne tužiteljice Tužiteljstva Bosne i Hercegovine na mjesto tužiteljice Tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Protiv ove odluke se može izjaviti žalba Drugostupanjskom disciplinskom povjerenstvu VSTV-a BiH u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

večernji.ba

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend