Goran Pejaković imenovan za savjetnika Dautovića iz oblasti ekonomije

Načelnik Općine Travnik, Kenan Dautović objavio je da Goran Pejaković je njegov savjetnik volonter za ekonomiju.

Sa ponosom mogu reći da sam za savjetnika volontera iz oblasti ekonomije imenovao doktora ekonomskih nauka. Sa Goranom sam razgovarao o Strategiji razvoja Općine Travnik, te o unapređenju u oblasti međunarodne suradnje, naveo je načelnik.

Goran Pejaković je autor nekoliko stručnih i naučnih radova. Radno iskustvo je stekao u oblastima osiguranja, trgovine, marketinga, obrazovanja i zdravstva.