Vijesti iz BiH

Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe

Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe o temi „Iskustvo Crkve u multikulturalnom i multireligijskom svijetu (primjer BiH)“ održat će se od 24. do 28. rujna u prostorijama Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu,u Bosni i Hercegovini, (Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo).

 

Skup će se održati u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni u  Njemačkoj.

Tijekom skupa održat će se šest predavanja: „Međureligijski i međukulturalni dijalog u naučavanju Katoličke Crkve“(doc. dr. sc. Tomislav Kovač, Zagreb); „Teološka dimenzija međureligijskog i međukulturalnog dijaloga“ (prof. dr. sc. Niko Ikić, Sarajevo); „Religijska i kulturalna različitost u BiH kao izazov za Katoličku Crkvu u Bosni i Hercegovini“ (mons. dr. sc. Pero Sudar, Sarajevo); „Doprinos franjevaca u međureligijskom dijalogu u Bosni i Hercegovini“ (prof. dr. fra Ivan Šarčević, Sarajevo); „Doprinos Islamske zajednice u međureligijskom dijalogu u Bosni i Hercegovini /Teološka dimenzija međureligijskog i međukulturalnog dijaloga (islamska perspektiva)“ (dr. sc. Dževada Šuško, Sarajevo) i „Doprinos Srpske Pravoslavne Crkve u ekumenskom i međureligijskom dijalogu u Bosni i Hercegovini / Teološka dimenzija ekumenskog, međureligijskog i međukulturalnog dijaloga (pravoslavna perspektiva)“(izv. prof. dr. sc. Vladislav Topalović, Foča).

 

Misno slavlje u katedrali u Sarajevo predvodit će, u utorak 25. rujna, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.

U srijedu 26. rujna je predviđeo duhovno-studijsko putovanje u Fojnicu i Kraljevu Sutjesku.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend