Vijesti iz BiH

Geolozi: Erozivni procesi ugrozili područje Vareša

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite intenzivno rade na osposobljavanju putnih saobraćajnica na području Vareša, gdje su nedavne padavine izazvale materijalnu štetu i ugrozile stambene objekte potvrdio je danas direktor Federalne uprave civilne zaštite  Fahrudin Solak.

Usljed izlijevanja Bukovog potoka u Varešu došlo je do velikih zemljanih nanosa do pola metra, zbog čega se, kaže Solak, još ne mogu provoditi mjere sanacije.”Zasad se radi na hitnom uklanjanju elemenata koji ugrožavaju odvijanje saobraćaja. Pri tome nema sela koja su potpuno odsječena od grada”, istakao je Solak.
Federalnoj upravi civilne zaštite proslijeđen je izvještaj Federalnog zavoda za geologiju s podacima o trenutnom stanju na terenu i predloženim mjerama za sanaciju područja općine Vareš.

“Na lokaciji Stupni Do, gdje su se dešavali aktivni geološki procesi, utvrđeno je da se ne radi o klasičnim klizištima, nego da su to erozivni procesi, nastali usljed velikog intenziteta oborina u veoma kratkom vremenu”, rekao je geolog Hamid Begić.

Pojašnjava da je nepovoljna morfološka sredina i geološka građa padine na kojoj je izgrađeno naselje Stupni Do prezasičeno površinskom podzemnom vodom, te je došlo do spiranja tog tla i njegovog iznošenja iz ravnotežnog položaja.
“Ta zemljana masa bila je praktično pretvorena u blatni tok, koji je razvijao velike brzine niz padinu koje su ekstremne čak i do 70 stepeni pada. Kretajući se niz padinu masa je naišla na prepreke, među kojima su bili stambeni objekti”, precizirao je Begić.
Tri objekta na ulazu u Stupni Do bila su potpuno ugrožena, kao i pomoćni objekti, nakon čega su geolozi ustanovili da “stambeni objekti nisu za upotrebu sve dok se ne izvrši potpuna geološka istraživanja i građevinski projekt za sanaciju“.
Nijedan objekt, navodi Begić, nije oštećen u kontekstu da su nastale deformacije, a niti je pomijeren. To znači da su navedeni objekti dobro građeni, ali su uništeni, jer je tečni blatni tok ušao u objekt i nagomilao zemljanu masu.

Navodeći da je čitava padina iznad naselja zona koja je “ranjiva”, on naglašava da postoji mogućnost da se s meterološkim procesima takvi erozivni procesi degrasivno i regresivno razvijaju, čime bi ponovo nastali.

Ovi veoma nepovoljni geološki uslovi, znače da se pod vodenim pritiskom formiraju krateri usred padine, zbog čega je potrebno, smatra Begić, svaki dan vršiti geološki, geodetski i građevinski monitoring kako bi se tačno znala stabilnost područja.

“U narednom periodu bitno je da se da značaj području Vareša, jer je potrebno u potpunosti izvršiti čitavu padinu sa aspekta inžinjersko-geoloških procesa to jest utvrditi inžinjersko-geološke karakteristike tla. Nakon toga treba uraditi projektnu dokumentaciju za sanaciju mikrolokacija i padine da bi naselje Stupni Do bilo zaštićeno”, poručio je geolog Federalnog zavoda za geologiju Hamid Begić.

 

 

(Izvor:FUCZ)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend