Fondacija/Zaklada Kemal Bakaršić obnavlja oštećeni bibliotečki fond

Ms. Lorraine Pelerman (USA) od osnutka Fondacije/Zaklade Kemal Bakaršić pruža potporu u realiziranju svih ciljeva Fondacije/Zaklade. U 2014. godini donijela je odluku da će u narednih 5 godina Fondacija/Zaklada Kemal Bakaršić objezbjeđivati po 9000,00 US $ za poticanje bibliotečke djelatnosti u Bosni i Hercegovini.
Upravni odbor Fondacije/Zaklade, uz konsultacije sa nadležnim kantonalnim ministarstvima i matičnim bibliotekama je na sjednici održanoj 06/11/2015 godine donio ODLUKU o rasporedu sredstava za ovu, 2015. godinu.
Riječ je o sredstvima u iznosu od 9000,00 US $, koja se raspoređuju za nabavku knjiga za biblioteke na područjima pogođenim vremenskim nepogodama u maju/svibnju 2014. godine – za obnovu oštećenog bibliotečkog fonda.
Na osnovu konsultacija provedenih sa nadležnim kantonalnim ministarstvima i matičnim bibliotekama, Upravni odbor Fondacije/Zaklade Kemal Bakaršić Sarajevo donio je odluku da se u okviru navedenog iznosa izvrši nabavka knjiga za sljedeće biblioteke:
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

U Posavskoj županiji:
Osnovna škola Braće Radića, Domaljevac, u iznosu od 2100,00 US $

U Tuzlanskom kantonu:
JU Gradska biblioteka Čelić, u iznosu od 2100,00 US $

U Zeničko-dobojskom kantonu:
JU Opća biblioteka Žepče, u iznosu od 2100,00 US $

REPUBLIKA SRPSKA

Narodna biblioteka Doboj, u iznosu od 2100,00 US $
Fondacija je izvršila nabavku novih naslova isključivo od BH izdavača. U realiziranju ovog projekta uzele su učešće sljedeće izdavačke kuće: Buybook Sarajevo; Naklada Mate Neum; Sarajevo Publishing Sarajevo; Šahinpašić Sarajevo; University Press Sarajevo, TR Sara, Bosanska riječ Tuzla i Vrijeme Zenica. Bitno je napomenuti da su ove izdavačke kuće obezbijedile napovoljnije uslove za nabavku knjiga.
U ovaj projekt uključilo se i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke koje će ovim bibliotekama također donirati komplete novih izdanja bh. izdavača.
Dodjela doniranih knjiga obavit će se u ponedjeljak 21/12/2015 u 13:00 sati u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH
(Ulica Sime Milutinovića Sarajlije 7), u prisustvu prof.dr. Elvire Dilberović, Federalne ministrice obrazovanja i nauke, članova Upravnog odbora Fondacije/Zaklade Kemal Bakaršić, te izdavačkih kuća koje su učestvovale u ovom projektu.