Vijesti iz BiH

FIA: Naknade prijema, kontrole, obrade i ovjere finansijskih izvještaja ne podliježu obračunu PDV-a

Finansijsko-informatička agencija (FIA) obavještava poslovne subjekte u FBiH, kao obveznike sačinjavanja i predaje finansijskih izvještaja, da naknada za prijem, kontrolu, obradu i ovjeru polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja iznosi 70 KM, za izvještaje u elektronskoj formi i 90 KM, za izvještaje u printanoj formi.

 

Iz FIA-e naglašavaju da se na ovaj iznos ne obračunava PDV.

“Prilikom predaje godišnjih finansijskih izvještaja uočili smo da je veliki broj poslovnih subjekata uz finansijski izvještaj dostavio uplatnicu u kojoj je na gore navedene cijene obračunat PDV. FIA, kao Agencija Vlade FBiH, ne podliježe sistemu PDV-a i ne vrši obračun PDV-a na cijene koje naplaćuje za svoje usluge u skladu sa Odlukom o naknadama za usluge FIA iz decembra 2016. godine. Ne možemo reći da li se radi o namjernom pogrešnom tumačenju Odluke Vlade FBiH ili pak posljedici neznanja i nedovoljne upućenosti u problematiku, ali želimo i na ovaj način pozvati poslovne subjekte u FBiH da ne obračunavaju PDV na uplate uz finansijske izvještaje”, kaže Esad Mahmutović, direktor Finansijsko-informatičke agencije.

Mahmutović ističe da je, u proteklom periodu, FIA o svom trošku uredno vršila povrat sredstava uplaćenih po osnovu PDV-a poslovnim subjektima koji su izvršili uplatu naknade sa obračunatim PDV-om.

Kako se bliži 1. juli, koji je zakonom definiran kao rok za predaju polugodišnjih finansijskih izvještaja iz FIA pozivaju poslovne subjekte da uplaćuju naknade za prijem, kontrolu i ovjeru finansijskih izvještaja bez obračunatog PDV-a.

(Business magazin)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend