Lokalne vijesti, Vijesti iz BiH

FERK: BNT „Holdingu“ d.d. Novi Travnik oduzeta Dozvola za opskrbu električnom energijom

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovitoj sjednici usvojila je tekst obavijesti za javnost o podnesenom prijedlogu cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo FERK-u na suglasnost.

 

Navedeni prijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba. Prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je da se cijene za kategoriju kućanstva ne mijenjaju. Za kupce iz kategorije Ostala potrošnja na 0,4 kV (kilovolt) s priključnom snagom većom od 23 kW (kilovat) predloženo je povećanje ukupne prosječne cijene 3,6%. Za kupce s priključnom snagom manjom od 23 kW koji posjeduju dvotarifno brojilo predloženo je smanjenje ukupne cijene za 0,7%, odnosno, 0,6% za kupce koji posjeduju jednotarifno brojilo. Ukoliko FERK da suglasnost na predloženu cijenu usluge iste će se primjenjivati od 1.4.2018. godine.

Dostavljeni prijedlog će se analizirati kako bi se utvrdilo je li sukladan Metodologiji za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH i jesu li se stekli uvjeti za davanje suglasnosti FERK-a na iste. O daljnjim aktivnostima FERK-a javnost će biti pravodobno obaviještena.

Na današnjoj sjednici FERK-a gospodarskom društvu „AREX“ d.o.o. Gradačac izdana je Dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom.

 

Postupajući po zahtjevu za oduzimanje dozvole za rad (licencije), FERK je gospodarskom društvu „GANJGO PETROL“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug privremeno oduzeo Dozvolu za rad (licenciju) za transport naftnih derivata cestovnim prometom. Imatelju dozvole ostavljen je rok do 19.3.2018. godine za dostavljanje obavijesti ukoliko namjerava nastaviti s obavljanjem energetske djelatnosti, u suprotnom, FERK će donijeti rješenje kojim se trajno oduzima dozvola za rad (licencija).

Gospodarskom društvu BNT „HOLDING“ D.D. Novi Travnik oduzeta je Dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda.

 

Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja SolarMax d.o.o. Mostar upućen je u postupak opće rasprave, a tekst nacrta može se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili na web stranici FERK-a. Zainteresiranu javnost pozivamo da se detaljnije informira o predmetnom nacrtu, kao i mogućnostima sudjelovanja u postupku preko naše web stranice.

FERK je na današnjoj sjednici donio rješenje po žalbi kupca na akt koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend