Lokalne vijesti, Vijesti iz BiH

Federalni stožer CZ preporučio javnu objavu imena osoba, koja krše mjeru izolacije

Federalni stožer Civilne zaštite donio je nekoliko preporuka, koje se odnose na postupanje prema osobama, koje krše izrečenu mjeru izloacije.

Preporučaju kantonalnim organima za inspekcijske poslove i kantonalnim MUP-ovima da u okviru provjera kršenja mjera o izolaciji, pored prekršajnih mjera, koriste i odredbe Krivičnog zakona FBiH i i krivične odgovornosti za krivična djela protiv zdravlja ljudi, sprječavanje službene osobe u vršenju službene dužnosti i napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.

Nadalje, proporuča se kantonalnim organima za inspekcijske poslove i kantonalnim MUP-ovima da javno objave ime i prezime, kao i mjesto boravka odnosno prebivališta osoba za koje se utvrdi da ne postupaju sukladno izrečenim mjerama izolacije.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend