Vijesti iz BiH

Federacija BiH proglasila stanje epidemije zbog koronavirusa

Federacija je ponovno proglasila epidemiju zbog koronavirusa. Ova odluka danas je objavljena u Službenim novinama Federacije.

Nakon pribavljenih mišljenja Federalnog ministarstva financija, Federalnog ministarstva pravde i vladinog Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, Federalno ministarstvo zdravstva donijelo je naredbu o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 za ugroženo područje, teritorij Federacije Bosne i Hercegovine. Naredba je stupila na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Federacije 17.7.2020.

Proglašavanje epidemije COVID-19 na cijelom teritoriju FBiH podrazumijeva operativnije djelovanje svih mjerodavnih institucija koje postupaju u danoj situaciji, te provode mjere za sprječavanje širenja COVID-19 na teritoriju FBiH.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju COVID-19 11.3.2020. godine, što znači da je ovo zarazna bolest od javnog međunarodnog značaja koja zahtjeva angažman cijele svjetske zajednice, a epidemija na teritoriju FBiH nije proglašena ranije s obzirom na stanje nesreće koje je bilo proglašeno već 16.3. i koje je praktično zamijenilo tu mjeru.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend