Vijesti iz BiH

FBiH: Za uvezivanje staža 720 mil, KM

Vlada FBiH osigurat će oko 720 milijuna KM za uvezivanje staža radnicima firmi u FBiH, a odakle i kada još je nepoznato. Visinu duga od 2008. godine utvrđuju razna tijela i komisije i ovaj posao konačno je završen. Za rješavanje težeg dijela – pronalazak novca za staž najmanje 45.000 radnika postoje samo ideje koje je akcijskim planom utvrdila Radna grupa za rješavanje ovog problema. Planom, razmatranim na sjednici Vlade, nisu obuhvaćene tisuće radnika firmi u stečaju koji čekaju na staž, a ovu grupu je formirala bivša vlada u veljači ove godine. Prema akcijskom planu za uvezivanje staža, država će osigurati novac, a zauzvrat će uzeti imovinu firme pod hipoteku ili će uložena sredstva za staž zamijeniti za postotak kapitala. Tako bi, primjera radi, ako Vlada u privatnu firmu uloži milijun KM, a kapital te firme vrijedi milijun KM, Vlada dobila 50 % vlasništva. “Bit će pripremljen zakon o uvezivanju staža koji će definirati rokove, dinamiku, izvore. Postoji dosta idejnih mogućnosti odakle će sredstva biti osigurana. Među njima je zaduženje, privatizacija, imovinom iz pasivne podbilance. Stvar je opredjeljenja koji će načini biti izabrani. Treba sve dobro izanalizirati”, kazao je Zijad Krnjić, direktor Zavoda MIO FBiH i član Vladine Radne grupe za izradu akcijskog plana. Vlada FBiH je formirala novu Radnu grupu koju čine četiri ministra, premijer, predstavnici sindikata i poslodavaca i ova grupa za 30 dana treba da da operativni plan i da počne pripremu zakona. “Čim zakon sve definira i bude usvojen, staž može biti vrlo brzo uvezan jer je sve ostalo samo tehnika provođenja zakona. Bit će potrebne godine da državi bude vraćeno to što je uložila”, tvrdi Krnjić. Drago Vrbić, zamjenik direktora Agencije za privatizaciju FBiH, koja je učestvovala u izradi akcijskog plana, kaže da je neizvjesno kada će staž biti uvezan jer sve ovisi i od toga kada će sredstva biti osigurana. Veliki broj radnika u FBiH nema uvezan staž čak od 1992. godine, a rješavanju ovog problema Vlada FBiH je pristupila 2008. godine formiravši tim za uvezivanje staža u većinski državnim firmama i to nakon prosvjeda industrijskih sindikata. Savez samostalnih sindikata (SSS) BiH kao svoju pobjedu navodi i donošenje zaključaka u Parlamentu FBiH sredinom 2009. godine koji se odnose i na staž. Na njihovoj realizaciji nije mnogo rađeno, ali većeg prosvjeda granskih sindikata nije bilo niti najavljenog generalnog štrajka. Više od dvije godine trajalo je preuzimanje sredstava od iračkog duga, blokiranog tužbom beogradskog “Progresa”, a tim novcem riješeno je pitanje staža nešto više od 2.000 radnika. Safet Sivro, predstavnik bivših radnika “Vitezita”, koji su krajem ožujka spavajući pred zgradom Vlade FBiH u Sarajevu tražili staž i da rade, rekao je da sumnja da će staž radnicima u FBiH biti uvezan. “To je samo obećanje. Mi smo štrajkali, dana su nam obećanja, a opet ćemo izgleda biti prevareni. Ima više od 250 ljudi koji više ne rade u ‘Vitezitu’, a duguju im staž od 1992. godine”, dodao je Sivro.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend