Svijet

Europski sud za ljudska prava oslobodio Abu Hamzu

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu donio je danas odluku kojom se Imad al-Husin, poznatiji kao Abu Hamza, oslobađa zatočeništva iz Imigracionog centra u Lukavici, potvrdila je za meidje njegova kćerka Nudžejma Softić.

U predmetu Imad al-Husin protiv BiH, Europski sud za ljudska prava presudio je danas u Abu Hamzinu korist. Sudkom odlukom, koja je obvezujuća za sve one na koje se odnosi, Abu Hamza će biti pušten na slobodu nakon tri godine i četiri mjeseca zatočeništva.  Abu Hamza, državljanin Sirije s prebivalištem u Sarajevu, uhićen je 5. listopada 2008. zbog procjene da predstavlja opasnost po nacionalnu sigurnost. Apelacija Sudu u Strasbourgu upućena je nakon što su iscrpljeni svih pravni lijekovi u BiH.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend