Europska hajka za utajivačima poreza

Ministri financija zemalja EU dogovorili su se pomagati jedni drugima u traženju osoba koje pokušavaju utajiti porez prebacivanjem novca iz jedne u drugu zemlju članicu Unije. “Danas smo napravili veliki korak naprijed u borbi protiv utaje poraza i poreznih prijevara u EU”, izjavio je europski povjerenik za porez i carinu Algirdas Semeta. Iako EU ima glavnu riječ u većini ekonomskih i financijskih pitanja, porezi su pod nadzorom zemalja članica.

Ovim dogovorom zemlje poput Luksemburga ili Austrije, gdje je još na snazi čuvanje bankarske tajne, više neće moći odbijati zahtjeve za informacijama od strane poreznih uprava od drugih zemalja članica EU. Članice EU, obvezale su se uvesti i automatsku razmjenu informacija, ograničenih na pet kategorija prihoda i kapitala.