Svijet

EU odobrio grantove u iznosu od 7,2 milijuna eura za podršku BiH

Europska unija je doznačila više od 7,2 milijuna eura grantova kao podršku Bosni i Hercegovini u oblasti migracija i upravljanja granicom, u kontekstu sve većeg broja izbjeglica i migranata koji su ušli na teritorij države od kraja 2017. godine.

Projekt ima za cilj dalje jačanje sustava upravljanja migracijama, azila, kontrole granice i kapaciteta za nadzor. Također će ojačati postojeću podršku u dostavi hrane i osiguranju usluga hitnog smještaja, snabdijevanja vodom, osiguranjem sanitarnih i higijenskih uslova, zaštite, kao i osiguranjem drugih osnovnih potreba za migrante, tražitelje azila i izbjeglice koji borave na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Poboljšati će se pristup sustavima azila, zaštite i socijalne zaštite, uključujući sustavima zdravstvene zaštite i obrazovanja za djecu školskog uzrasta, putem podrške Graničnoj policiji, Službi za poslove sa strancima, Sektoru za azil, centrima za socijalni rad i relevantnim županijskim i općinskim organima.

Uspostaviti će se infrastruktura skloništa, snabdijevanja vodom, sanitarnih i higijenskih uvjeta, odnosno proširiti će se postojeći kapaciteti kako bi omogućili pripreme za nadolazeće zimske uvjete, siguran i dostojanstven smještaj, zaštitu obitelji s djecom i drugih ranjivih pojedinaca od hladnih vremenskih uvjeta.

Taj projekat treba da dopuni druge inicijative, uključujući one koje podržavaju Europska unija i Razvojna banka Vijeća Europe, USAID i druge organizacije. Projekt će dalje ojačati dugoročno podršku koju EU osigurava za BiH kako bi se osnažili kapaciteti upravljanja zaštitno osjetljivih migracija, u skladu sa EU standardima.

Sredstva su osigurana putem posebnih mjera iz instrumenta predpristupne pomoći (IPA), koje će provesti Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u partnerstvu sa UNHCR-om i UNICEF-om.

(dnevno.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend