Četvrti Forum o zapošljavanju mladih

Četvrti Forum o zapošljavanju mladih na temu “MOTIVISANJE I AKTIVIRANJE MLADIH”, će biti održan u petak, 11. oktobra na Jahorini.

 

Cilj Foruma je ohrabrivanje i potsticanje dijaloga u oblasti zapošljavanja mladih u BiH, koji bi omogućio razvoj efektnih politika i mjera u ovoj oblasti, uz prezentaciju primjera dobre prakse. Forum će okupiti preko 100 učesnika, među kojima najvažnije aktere sa lokalnog nivoa u oblasti zapošljavanja mladih u BiH – predstavnike opština, civilnog sektora i mlade. Prema podacima Agencije za statistiku, stopa nezaposlenosti u BIH je 27,5% (26,5% za muškarce i 29,0% za žene). Od 411.000 radno sposobnih mladih, 76.000 je nema posao. Samo 44.000 njih je zaposleno. Posebno zabrinjava činjenica da ih je 290.000 ekonomski neaktivno. Rezultati ankete koju je Projekat zapošljavanja mladih (YEP) sproveo među mladima prijavljenim na biro za zapošljavanje u Doboju i Novom Sarajevu, pokazuju još lošije rezultate. U Novom Sarajevu, 29% prijavljenih na biro uopšte ne traži posao, a njih samo 19% je u posljednja tri mjeseca volontitralo. U Doboju, 57% mladih se ne prijavljuje na objavljene oglase, a tek 8% je volontiralo ili obavilo neki društveno korisni rad u zajednici. Da bi se situacija popravila, Projekat zapošljavanja mladih je u prethodnom periodu u 17 biroa za zapošljavanje, otvorio Klubove za traženje posla, čiji članovi dobijaju podršku u procesu traženja posla. Iako prema iskustvima sa terena četvrtina njih pronađe posao, najveći problem je što mladi generalno nisu zainteresovani da se aktiviraju u traženju zaposlenja. Forum se organizuje u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

(yep.ba)