Vijesti iz BiH

Četiri općine u RS-u prerastaju u gradove

Kada Zakon o gradovima bude objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske općine Prijedor, Bijeljina, Trebinje i Doboj zvanično će postati gradovi, rekla je u intervjuu za današnje “Oslobođenje” Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Ove promjene, ističe, unaprijediće i rejting Prijedora, Trebinja, Bijeljine i Doboja prilikom intenziviranja aktivnosti na području Europske unije, jer brojne općine sklapaju partnerstva s lokalnim zajednicama u EU, razmjenjuju dobre prakse i zajednički rade na projektima za fondove IPA, što jeste još jedan od naših strateških ciljeva. Naglašava da je za Ministarstvo, kao i Vladu RS-a, ovaj korak veoma bitan jer su sve bliži realizaciji ciljeva iz strategije razvoja lokalne samouprave a koja, između ostalog, predviđa višetipske lokalne zajednice. “Sada imamo situaciju da na isti način tretiramo uređenje i radnopravne statuse svih lokalnih zajednica, a to je veoma teško, jer nisu iste prilike u npr. nerazvijenoj općini Oštra Luka i gradu Banja Luka, koji ima višemilijunski razvojni budžet. Upravo ovim promjenama otvaramo vrata za drugačiji koncept lokalne samouprave u RS-u, naravno strogo vodeći računa o ekonomskoj situaciji, svjesni da sve ove promjene moraju ići planski i postepeno”, rekla je Rešić. Ekonomsku situaciju u 62 lokalne zajednice u Republici Srpskoj ocijenila je stabilnom, navodeći da problema naravno ima, kao i razlika, jer je drugačije govoriti o različitim kategorijama općina. “U RS-u mi prepoznajemo četiri kategorizacije: izrazito nerazvijene i nerazvijene općine, kojih je 33, i kojima Ministarstvo isplaćuje grant od dva milijuna maraka na godišnjem nivou. Ove općine još imaju socijalne budžete, bave se izgradnjom infrastrukture i sličnim, uglavnom, malim projektima”, kaže Rešić. Istakla je da ostale općine imaju status srednje razvijenih, odnosno razvijenih i da prema njima Vlada ne obezbjeđuje direktnu budžetsku podršku, jer imaju razvojne budžete.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend