EPHZHB: Uskoro u funkciji Informativni centar za kontakt s kupcima električne energije

Osim kvalitetne i pouzdane opskrbe kupaca električnom energijom JP Elektroprivreda HZ HB, i putem organizacijske jedinice Opskrba električnom energijom, nastoji stalno poboljšavati suradnju i komunikaciju s kupcima što je važna sastavnica suvremenoga tržišnog poslovanja i opredjeljenje toga poduzeća. Unaprjeđenje odnosa s kupcima i njihovo pravodobno informiranje, uz razvoj svih vidova podrške, na poseban način realizira se kroz formiranje Informativnoga centra za kontakt s kupcima koji će uskoro biti u punoj funkciji.

To je potpora i veza između kupaca i svih organizacijskih dijelova Opskrbe, čime se omogućava centralizacija kontakata kao i učinkovitija, brza i profesionalnija komunikacija s kupcima. U tome Centru smještenom u središtu Opskrbe električnom energijom (Zagrebačka ulica, Mostar) daju se informacije, pomaže i usmjerava kupce, registriraju se svi kontakti, prikupljaju i analiziraju podaci o podnesenim i riješenim prigovorima kupaca, te formiraju baze podataka. Na taj će se način i lakše vrjednovati uspješnost rada pojedinih općinskih poslovnica i radnih jedinica.Centar će također uz potporu Sektora za odnose s javnošću i edukaciju poduzeća provoditi i promidžbene aktivnosti, analize tržišta, prikupljati prijedloge i mišljenja kupaca te ih informirati o novim uslugama. U tijeku je završno definiranje radnih procesa informativnoga centra, standardiziranje postupaka i različitih predložaka za komuniciranje s kupcima, kao i dodatno educiranje uposlenika koji će raditi na tim poslovima.
Obnovljen ured za odnose s kupcima u Mostaru
Zbog istih razloga preuređen i opremljen je ured za odnose s kupcima poslovnice Opskrbe i poslovnice Distribucije električne energije u Mostaru (Ulica bleiburških žrtava) u kojoj kupci s područja Mostara mogu dobiti sve potrebne informacije, upute, vršiti reklamacije i dr.
Provjera stanja računa na web stranici poduzeća
U okviru mrežne (web) stranice poduzeća (www.ephzhb.ba) već dulje vrijeme funkcionira mrežna-usluga Provjera stanja računa koja kupcima iz kategorije kućanstva omogućava brz i jednostavan pregled informacija: pregled njihove ostvarene potrošnje električne energije, očitanje brojila, stanja računa i uplata u posljednjih 12 mjeseci, kao i uvid u trenutačno stanje eventualnoga duga. Aplikaciji se pristupa unosom šifre kupca i serijskoga broja brojila, koji se nalaze na svakom pojedinačnom računu za električnu energiju. Uvođenje je provjere stanja računa putem mrežne stranice ostvarilo brojne pozitivne reakcije kupaca, a pogotovo onih koji žive u inozemstvu, pa su u mogućnosti brže i jednostavnije doći do traženih informacija.
Obavijesti o izvođenju radova i obustavi isporuke električne energije
Osim obavijesti koje se svakodnevno objavljuju u medijima, na mrežnoj stranici poduzeća odnedavno je postavljena i usluga Obavijesti o isključenjima. Ovdje kupci mogu pronaći aktualne informacije vezane za prekide ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, raznih kontrolnih mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima i priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova. Podatci se svakodnevno ažuriraju kako bi kupci bili pravodobno informirani i to na cijelom području djelovanja JP Elektroprivrede HZ HB, odnosno za sve poslovnice i radne jedinice poduzeća. JP Elektroprivreda HZ HB nastavlja ulagati napore u provedbi učinkovite poslovne politike koja među prioritetima ima povećanje zadovoljstva i kvalitete pružanja usluga svim kupcima električne energije.

(bljesak.ba)