Svijet

Žene u Crnoj Gori: Obrazovanije od muškaraca, slabo zastupljene u ekonomiji

U Podgorici je otvoren Međunarodni skup o sprovođenju kriterijuma Evropske unije za rodnu ravnopravnost, tokom kojeg je konstatovano da su žene u Crnoj Gori obrazovanije od muškaraca, ali ne i dovoljno zastupljene u političkom i ekonomskom životu.

“U protekloj deceniji, utkali smo u zakone i strateške okvire odredbe koje garantuju ista prava i jednake šanse i mogućnosti za žene i muškarce”, rekao je ministar za ljudska i manjinska prava Crne Gore Suad Numanović. On je podsjetio da žene u Crnoj Gori čine 50,6 odsto stanovništva, te da su zaštita i promocija prava žena važna tema za unapređenje demokratije, za političku i ekonomsku sigurnost svakog društva. “Ako tome dodamo informaciju da je to bolje organizovana i obrazovana polovina društva, jer žene u Crnoj Gori završavaju fakultet oko 60 odsto u odnosu na muškarce, i samim tim pokazuju uspješnije rezultate od muškaraca, onda je to veoma značajno pitanje”, rekao je Numanović. On je takođe istakao da se naročita pažnja treba posvetiti osjetljivoj grupi žena koje trpe dvostruku diskriminaciju, kao što su Romkinje, žene sa invaliditetom, žene sa sela, samohrane majke, žene izbjeglice… Otvaranju skupa prisustvovali su i šef Delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič, stalni koordinator UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski i članica Evropskog parlamenta Marija Kornelisen. Drobnič je naglasio da muškarci i žene treba da imaju iste uslove i mogućnosti u životu. “To nije luksuz, to je neophodnost, i pretvaranje rodne ravnopravnosti u stvarnost je logično i neophodno za svaku zemlju koja pokušava da stremi vrijednostima EU”, istakao je on. Drobnič je naglasio da na zapadnom Balkanu rodna ravnopravnost nije garantovana u praksi, i da je Evropska komisija jasno ukazala da zemlje koje žele da pristupe EU moraju ta prava garantovati zakonima koji se moraju sprovoditi. Članica Evropskog parlamenta, Kornelisen, kazala je da se o problemu rodne ravopravnosti dosta govori, ali je zaključila da sve to ostaje u drugom planu “u odnosu na neke krupnije probleme koji su uvijek ispred, kao što je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala”. Međunarodni skup o sprovođenju kriterijuma Evropske unije za rodnu ravnopravnost organizovao je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Odjeljenjem EU TAIEX i Programom za rodnu ravnopravnost IPA 2010.

 

(Anadolija)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend